Wszystkie posty oznaczone "Kanalizacja znacznie drożej"

  • Izbiska
    Kanalizacja znacznie drożej

    PROBLEM. W urzędzie gminy skłaniają się do przyjęcia oferty budowy kanalizacji w Izbiskach, choć kwota, którą uzyskano...