Wszystkie posty oznaczone "Kuba świetny z angielskiego"

  • Węglowice
    Kuba świetny z angielskiego

    EDUKACJA. Laureaci wojewódzkiego konkursu przedmiotowego to zawsze wyjątkowi znawcy przedmiotu, w którego zakresie osiągnęli sukces. Jakub Klimas...