Wszystkie posty oznaczone "Podatki w roku wyborczym"

  • Wręczyca Wielka
    Podatki w roku wyborczym

    FINANSE. Wójt zaproponował, a radni się zgodzili, żeby stawki podatków od środków transportu i nieruchomości utrzymać na...