Wszystkie posty oznaczone "pomoże marszałek"

  • Kalej, Wręczyca Wielka, Katowice, Lipie, Rębielice Królewskie
    OSP. Pomoże WFOŚiGW, pomoże marszałek

    STRAŻ POŻARNA. Spółka cywilna Dragon, Kucharz, Dudek z Dąbrowy Górniczej dostarczy lekki samochód ratowniczogaśniczy dla OSP Kalej....