Wszystkie posty oznaczone "Szykują remonty ulic"

  • Złochowice, Wilkowiecko, Iwanowice
    Szykują remonty ulic

    DROGI. Drogi powiatowe i droga krajowa – mieszkańcy mają tu konkretne oczekiwania co do koniecznych przebudów. Jakie...