Wszystkie posty oznaczone "Tu mokną"

  • Izbiska, Wapiennik
    Tu mokną, tam nie widzą przez przystanek

    PROBLEM. W Miedźnie sukcesywnie wymienia się wiaty przystankowe i ta okoliczność skłania radnych do zgłaszania kolejnych przystankowych...