Wszystkie posty oznaczone "„Zapewniam"

  • Przystajń, Podłęże Szlacheckie
    „Zapewniam, że dzieci będą”

    OŚWIATA. Radzie gminy przedłożono na sesji uchwałę o sprzedaży lokalu po przedszkolu w Podłężu Szlacheckim. Sołtys wsi,...