Wszystkie posty oznaczone "Zyskają dostęp do kanalizacji"

  • Bór Zapilski, Piła Druga, Wręczyca Wielka
    Zyskają dostęp do kanalizacji

    GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA. Znamy już wykonawcę mającej ruszyć niebawem budowy kanalizacji sanitarnej w Borze Zapilskim i częściowo Pile...