Kłobuck

Warsztaty dla przyrodników

Warsztaty dla przyrodników

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z powiatu kłobuckiego mogli wziąć udział w warsztatach metodycznych, które kłobucki zarząd oddziału Ligi Ochrony Przyrody zorganizował wraz z kłobuckim gimnazjum

Warsztaty odbyły się nad zalewem w kłobuckim Zakrzewie. Główny temat dotyczył metody oceny stanu czystości wód oraz możliwości jej wykorzystania w pracy dydaktycznej. Operowano tu na konkretnym przykładzie wód Białej Okszy, a zajęcia prowadzili pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie Mariusz Ślęzański i Waldemar Duda.
Zainteresowanie warsztatami wykazali nauczyciele z kłobuckich szkół podstawowych nr 1 i 2, z tutejszego gimnazjum oraz zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3. Byli też nauczyciele z Wręczycy Wielkiej, z Panek i z Zespołu Szkół w Krzepicach, a także nauczyciele przedszkoli nr 2, 4 i 5 w Kłobucku.
Uczestnicy warsztatów poznali, jak stan wody ocenić przy pomocy makrofitów, czyli roślin wodnych i nawodnych. Skład ilościowy i jakościowy gatunków tych roślin pozwala wnioskować o jakości ekologicznej środowiska. A jak to badanie przeszła Biała Oksza? Analiza makrofitowego indeksu rzecznego wykazała, że jest dobrze. Dowodzi tego obecność kilku gatunków, w tym np. niezapominajki błotnej.
Dodajmy jeszcze, że przed rokiem nauczyciele spotkali się na podobnych warsztatach w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Częstochowie, gdzie poznali metodykę testów hydrobiologicznych z wykorzystaniem bezkręgowców. Z kolei za rok planują zorganizować następne warsztaty – tym razem w rezerwacie Szachownica. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Nasze młode tenisistki z ważnym sukcesem

Jarosław Jędrysiak22 maja 2024

Młodzi muzycy konkurują na scenie

Jarosław Jędrysiak20 maja 2024

Starosta i wicestarosta z życzeniami w ZOZ

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Dobrze uczą śpiewać w Kłobucku

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Burmistrz dziękował pracownikom służb komunalnych

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Dzień tych, którzy krzewią czytelnictwo

Jarosław Jędrysiak15 maja 2024