Kłobuck

W Polomarkecie już nie tak dobrze?

Zdaniem przedstawicieli Polomarketu nowa oferta, którą otrzymali usługodawcy, i tak jest bardzo korzystna.
MAGDALENA KURZAK
W Polomarkecie już nie tak dobrze?

Pracownicy kłobuckiego centrum logistycznego skarżą się na niekorzystne zmiany dotychczasowych umów oraz sposób, w jaki zostały one zmienione. – Od dyrektora usłyszeliśmy krótko: „Jeśli nie podpiszecie nowych warunków, na wasze miejsce przyjadą Ukraińcy”

Magdalena Kurzak

Mowa o pracownikach samozatrudniających się, czyli takich, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, a z Polomarketem mieli jedynie podpisane umowy na świadczenie konkretnych usług magazynowych. Jak mówią, dotychczas ich zarobki po opłaceniu składek i podatków wynosiły około 3 tys. zł na rękę.
– Uważamy, że takie warunki były w porządku. Nie pracujemy w normalnym, pięciodniowym systemie pracy, tylko „świątek, piątek czy niedziela” – mówi nam jeden z pracowników.

Nocki i święta w pracy
Według nowych „standardów” wykonując te same zadania pracownicy pracujący w systemie trzyzmianowym – w tym w niedziele i święta – zarobią średnio mniej o 800 zł, co po opłaceniu składek ZUS i podatków wyniesie ok. 2 tys. zł netto miesięcznie. Pracowników najbardziej jednak bulwersują argumenty, jakimi dyrekcja firmy posłużyła się do zmiany warunków płacy.
– Wyglądało to trochę jak szantaż. Mieliśmy do wyboru albo podpisanie aneksów, albo rozwiązanie umowy – mówi mężczyzna.
Pracownicy mieli również usłyszeć, że jeśli nie przyjmą nowych warunków, na ich miejsce zatrudnieni zostaną Ukraińcy, którzy czekają na pracę. Pracodawca nie pozostawił ich jednak „bez pomocy”, bo, jak mówią, mogą do pensji dorabiać, np. sprzątając magazyn.

Zarabiali za dużo?
Polomarket broni się jednak, twierdząc, że pracownicy kłobuckiego centrum logistycznego zarabiali po prostu za dużo.
– Praktyką na każdym rynku jest dążenie przedsiębiorstwa do uzyskania jak najniższych cen zakupu usług, surowców i produktów. Kontrola i analiza cen, a następnie negocjacja w przypadku odchyleń od rynku, są normą – mówi Agnieszka Unisławska, starszy specjalista ds. marketingu. – Nowa oferta złożona usługodawcom nie wynika ze złej kondycji finansowej spółki AMG ani spółki POLOmarket, dla której spółka AMG świadczy usługi operacji magazynowych. Podjęte rozmowy wynikały z wiedzy o zbyt wysokich, bo nawet dwukrotnie wyższych, opłatach za świadczone usługi magazynowe w stosunku do cen rynkowych – dodaje.
Polomarket stoi również na stanowisku, że w opisanym przypadku wszystko odbyło się z poszanowaniem dobrych praktyk, jak również zgodnie z prawem.
– Usługodawcy mieli dwutygodniowy okres czasu na zastanowienie się i podjęcie decyzji dotyczącej jednego z trzech oferowanych wariantów: braku akceptacji zaproponowanych nowych opłat za usługi magazynowe z możliwością świadczenia usług na starych warunkach, ale nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy, akceptacji nowych warunków, które miały obowiązywać od 1 marca 2016 r., podjęcia innych zleceń operacji magazynowych – podkreśla Unisławska.
Zdecydowana większość usługodawców, bo aż 95 procent, warunki przyjęła i świadczy usługi na nowych warunkach. Zdaniem kierownictwa spółki obecna oferta i tak nadal jest bardzo atrakcyjna w stosunku do opłat za usługi na rynku logistyki.

Wszystkiemu winny podatek dla marketów?
Wygląda na to, że zaledwie w jednej kwestii dyrekcja Polomarketu zgadza się ze swoimi pracownikami.
– Usługodawcy poruszyli ważny i trudny temat, z którym trudno się nam nie zgodzić – potencjalnego pogorszenia warunków, w jakich będziemy prowadzić przedsiębiorstwo handlowe w związku ze zmianami fiskalnymi. Wymusza to zdecydowaną reakcję związaną z optymalizacją kosztów – mówi Unisławska.

Kłobuck

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Młodzi muzycy konkurują na scenie

Jarosław Jędrysiak20 maja 2024

Starosta i wicestarosta z życzeniami w ZOZ

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Dobrze uczą śpiewać w Kłobucku

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Burmistrz dziękował pracownikom służb komunalnych

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Dzień tych, którzy krzewią czytelnictwo

Jarosław Jędrysiak15 maja 2024

Burmistrz i radni złożyli ślubowanie

Jarosław Jędrysiak12 maja 2024