Wręczyca Wielka

Wracają do studni, tym razem z pożyczką

Zgodę na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW musiała dać rada gminy.
PIOTR WIEWIÓRA
Wracają do studni, tym razem z pożyczką

PROBLEM. Gmina już w ubiegłym roku chciała zlecić odwiert nowej studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej, ponieważ jakość wód pobieranych z funkcjonujących ujęć systematycznie się pogarsza. Wtedy się nie udało, ale teraz szanse są większe, ponieważ radni zgodzili się na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

Już w zeszłorocznym budżecie gminy znalazło się zadanie pod nazwą „Projekt i wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej”. Najpierw zapisano na ten cel 185 tys. zł, później – już jesienią, kiedy urząd ogłosił przetarg – powiększono tę kwotę do 360 tys. zł. Ale i ona okazała się zdecydowanie zbyt mała, bo zgłoszone oferty cenowe wahały się od 916 tys. zł do nawet przeszło 1,5 mln zł. Wręczyca tyle pieniędzy nie była w stanie wyłożyć, więc odwiert odłożyła na później. I tak zresztą nie udałoby się go wykonać przed końcem roku, dlatego termin oddania nowej studni wyznaczono wówczas na 30 czerwca 2016. Urząd powrócił do sprawy w tym tygodniu – we wtorek ogłosił kolejny przetarg na wykonanie odwiertu. Kilka dni wcześniej rada gminy uchwałą wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wyniesie ona 500 tys. zł i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to powinna być w części umorzona. Gmina ma ją spłacić do 2021 roku. Jeżeli tym razem nie będzie problemu ze znalezieniem wystarczająco taniego wykonawcy, zakończenie prac ma nastąpić do 28 października.
Inwestycja ma duże znaczenie dla mieszkańców, a wręczyccy urzędnicy i samorządowcy przygotowują się do niej już od kilku lat. Wprawdzie gmina eksploatuje kilka zlokalizowanych w swoich granicach ujęć wód podziemnych zasilających gminny wodociąg, ale jakość tych wód systematycznie się pogarsza. Dzieje się tak w wyniku procesów antropogenicznych, czyli pośredniej lub bezpośredniej działalności człowieka. W 2012 roku na zlecenie urzędu dokonano analizy warunków hydrogeologicznych. Ustalono, że najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie ujęcia wód poziomu jury dolnej tzw. warstw połomskich w rejonie Wręczycy Wielkiej. Zaprojektowano otwór, który powinien umożliwić pobór z wydajnością ponad 100 m3 na godzinę – przy spełnieniu warunku odporności eksploatowanych wód na zanieczyszczenia z powierzchni.
Ujęcie miałoby pracować w oparciu o jedną studnię o przewidywanej głębokości nieprzekraczającej 300 m. (PW)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wręczyca Wielka

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 514 786 400

Więcej w Wręczyca Wielka

Poznali magię nieba w planetarium

Jarosław Jędrysiak21 maja 2024

„Wiem, umiem, rozumiem”

Jarosław Jędrysiak26 kwietnia 2024

Przesadził – to mało powiedziane

Jarosław Jędrysiak13 lutego 2024

Jakie inwestycje w gminie Wręczyca?

Jarosław Jędrysiak31 stycznia 2024

Nasi na Planecie Energii

Jarosław Jędrysiak21 grudnia 2023

Sukces mażoretek

Jarosław Jędrysiak19 grudnia 2023