Kłobuck

Co z kłobuckimi seniorami?

Obecnie naszym problemem są właśnie ludzie starsi i rosnąca liczba wniosków o umieszczenie ich w domach pomocy społecznej – mówi Teresa Duraj-Stefańska, dyrektor kłobuckiego GOPS-u.
ARCH.
Co z kłobuckimi seniorami?

PROBLEM. Alina Rokita, sołtys Kopca, podczas ostatniej sesji rady zwróciła uwagę na problem seniorów. Bo i oni w naszej gminie również chcieliby móc gdzie wyjść i ciekawie spędzić czas, którego, jak wiemy, na emeryturze jest dużo więcej. Burmistrz Jerzy Zakrzewski zapowiadał w swoim programie wyborczym, że uruchomi w mieście klub dla seniorów. Ile pozostało z przedwyborczych obietnic?

Magdalena Kurzak

O tym, że nasze społeczeństwo się starzeje, wiadomo nie od dziś. Z roku na rok nie tylko w naszej gminie, ale i w całym kraju przybywa ludzi w wieku emerytalnym. Dane te potwierdza również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku.
– Obecnie naszym problemem są właśnie ludzie starsi i rosnąca liczba wniosków o umieszczenie ich w domach pomocy społecznej – mówi Teresa Duraj-Stefańska, dyrektor kłobuckiego GOPS-u.
Z danych placówki wynika, że obecnie w takich domach umieszczone są 24 osoby z terenu gminy. Miesięczny koszt utrzymania jednej osoby – to dla gminy wydatek 2136 zł. GOPS boryka się również z rosnącą liczbą osób starszych wymagających opieki domowej. Na 40 takich osób przypada tylko 6 opiekunek.
Jednak osoby wymagające pomocy to nie jedyny problem, z którym zmierzyć muszą się władze. Podczas ostatniej sesji rady miasta sołtyska Kopca dopytywała, czy kłobuccy seniorzy mogą skorzystać z jakichś ulg i przywilejów na ofertę kulturalno-rozrywkową w gminie. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, Olga Skwara, przekonuje, że na wszystkie pokazy artystyczne wstęp zarówno dla seniorów, jak i pozostałych mieszkańców jest bezpłatny. Jednak na koncerty czy kabarety organizowane przez zewnętrze firmy – dom kultury wpływu już nie ma, bo jedynie podnajmuje im salę. Burmistrz Jerzy Zakrzewski twierdzi, że samorząd wcale nie jest bierny wobec seniorów, i wylicza, że z gminnej kasy dofinansowywany jest Uniwersytet Trzeciego Wieku czy na przykład – bilety na basen. A jak gmina zamierza rozwiązać problem osób starszych wymagających opieki?
– Zgodnie z zapowiedziami rządu od przyszłego roku gminy i powiaty będą mogły uruchamiać kluby „Senior+”. Mają być one przeznaczone dla osób o większym stopniu samodzielności, które nie wymagają rehabilitacji czy terapii zajęciowej – mówi Zakrzewski. – W ramach programu samorządy mogą ubiegać się również o dofinansowanie na założenie oraz pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówek dziennego pobytu dla osób powyżej 60. roku życia. Chcielibyśmy skorzystać z tego programu – deklaruje burmistrz, dodając, że w Kłobucku sprawa jest o tyle trudniejsza, że nie działa tu żaden dom pomocy społecznej, więc trzeba by go stworzyć od zera, a na to pewnie nie wystarczy 300 tysięcy deklarowane przez rząd.

Zobacz komentarze (1)

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Nasze młode tenisistki z ważnym sukcesem

Jarosław Jędrysiak22 maja 2024

Młodzi muzycy konkurują na scenie

Jarosław Jędrysiak20 maja 2024

Starosta i wicestarosta z życzeniami w ZOZ

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Dobrze uczą śpiewać w Kłobucku

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Burmistrz dziękował pracownikom służb komunalnych

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Dzień tych, którzy krzewią czytelnictwo

Jarosław Jędrysiak15 maja 2024