Kamyk, Warszawa

Śladami bohaterów

Uczniowie zobaczyli z bliska miejsca związane z historią niemieckiej okupacji.
ZSP KAMYK
Śladami bohaterów

WYCIECZKA. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku szukali w Warszawie śladów bohaterów powieści „Kamienie na szaniec”

W wycieczce śladami Alka, Rudego i Zośki uczestniczyła klasa II gimnazjum – niedługo po omówieniu lektury autorstwa Aleksandra Kamińskiego. Na trasie znalazło się m.in. miejsce siedziby Gestapo w al. Szucha, gdzie więziono i przesłuchiwano konspirujących przeciw okupantowi Polaków. Tam też torturowano Rudego. W nieodległym liceum im. Batorego późniejsi bohaterowie jako uczniowie pogłębiali swój patriotyzm.

– Oddani w ręce przewodniczek z klasy pierwszej zwiedzaliśmy szkołę, zwracając uwagę na tablicę w holu, upamiętniającą profesorów i uczniów, którzy zginęli w latach 1939-1945. W Izbie Pamięci znajdowały się przedwojenne dokumenty, mundur harcerski i wykonany przez ucznia portret Rudego – relacjonuje polonista Zbigniew Szpruta.

Uczniowie udali się następnie na Pawiak – stanowiący główne niemieckie więzienie. Odwiedzili też Cmentarz Wojskowy na Powązkach. To tu spoczywają harcerze z batalionu „Zośka”. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Zamku Królewskiego. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kamyk, Warszawa

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 514 786 400

Więcej w Kamyk, Warszawa