Powiat, Częstochowa, Warszawa

Samorządowcy jednoczą się w sprawie A1

W dalszym ciągu nie wiadomo czy za przejazd obwodnicą trzeba będzie płacić.
GDDKiA
Samorządowcy jednoczą się w sprawie A1

INFRASTRUKTURA. Kilkudziesięciu samorządowców z naszego regionu podpisało się pod listem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zabezpieczenie pieniędzy na budowę infrastruktury drogowej umożliwiającej lepsze połączenie gmin z węzłami planowanej autostrady A1 między Częstochową i Tuszynem. Nadal apelują także, żeby powstająca już obwodnica miasta była bezpłatna

Akcję zainicjował prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Pierwszy apel dotyczący bezpłatnej obwodnicy został skierowany już w kwietniu. Teraz poszerzono go o kwestię budowy alternatywnych dróg dojazdowych do węzłów na odcinku autostrady, które w najbliższych latach powstać ma w miejscu obecnej Drogi Krajowej nr 1 między Częstochową i Tuszynem (przetarg jest już ogłoszony). Wystąpili z nim samorządowcy tworzący Zgromadzenie Ogólne Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego.
O skierowanym piśmie prezydent Matyjaszczyk mówił podczas wczorajszego briefingu prasowego na placu budowy przedłużenia al. Bohaterów Monte Cassino.

Coś dadzą, coś zabiorą
– Ten odcinek autostrady nie tylko da coś mieszkańcom, ale też coś im zabierze: swobodny, bezpłatny dostęp do drogi krajowej. Żeby te tereny nie zostały „odcięte”, jest potrzebna sieć dróg, która lepiej skomunikuje je z węzłami autostradowymi – powiedział. – Dziękuję wszystkim samorządowcom subregionu, którzy solidarnie podpisali się pod listem, nawet jeżeli problem odcinka Częstochowa-Tuszyn lub obwodnicy naszego miasta bezpośrednio ich nie dotyczy – zaznaczył.
Autorzy listu podkreślili w nim, że problem potencjalnego komunikacyjnego „odcięcia” gmin subregionu od autostrady, wynika z braku alternatywnych połączeń drogowych na linii północ-południe, dostosowanych do obsługi ruchu wzdłuż nowego odcinka A1 (obecnie funkcjonującego jako DK1).
– Zmiana kategorii i specyfiki trasy na północ od Częstochowy może oznaczać liczne problemy 
i niedogodności dla mieszkańców subregionu, którzy chcąc skorzystać z nowej autostrady, będą musieli tracić czas i paliwo, aby – nadkładając dużo kilometrów – dotrzeć do najbliższego wjazdu na A1 – zwrócili uwagę. – Dla gmin leżących na przebiegu nowego odcinka autostrady A1, brak dróg towarzyszących autostradzie będzie oznaczał też gorszą dostępność komunikacyjną terenów inwestycyjnych, co może grozić spowolnieniem ich rozwoju. Tego rodzaju skutek byłby sprzeczny z samą ideą budowy A1 w okolicach Częstochowy. Jedną z dalekosiężnych korzyści tego
przedsięwzięcia ma być przecież zwiększenie dostępności transportowej regionu i idące za nim ożywienie gospodarcze, czego bez towarzyszących budowie autostrady inwestycji drogowych, nie da się osiągnąć – uzasadnili.
Problem ten dotyczy przede wszystkim gminy Kruszyna, której mieszkańcy będą musieli pokonać sporo kilometrów, żeby wjechać lub zjechać z A1, ale częściowo i mieszkańców gminy Mykanów i Rędziny.

Korki pozostaną, jeśli będą opłaty
Samorządowcy podtrzymali też swój apel o to, żeby obwodnica miasta była bezpłatna.
– Częstochowa wraz z ościennymi gminami tworzy blisko trzystutysięczną aglomerację,
która – mimo dużych inwestycji drogowych w ostatnich latach – ciągle boryka się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu, w tym poważnym obciążeniem centrum miasta – zaznaczyli. – Budowa autostrady jest szansą na odczuwalne odciążenie Częstochowy, przynoszące korzyść nie tylko mieszkańcom, ale i wszystkim przejeżdżającym przez miasto kierowcom. Jednak ewentualne wprowadzenie poboru opłat na obwodnicy nie zmieni istniejących tu od lat trudnych warunków komunikacyjnych i będzie grozić korkowaniem się miasta oraz dróg dojazdowych do niego
prowadzących. Utrudni to również życie kierowcom z gmin podmiejskich – zauważyli, przypominając, że obwodnice innych dużych miast w Polsce są bezpłatne.

Pod listem – obok Krzysztofa Matyjaszczyka – podpisali się:
Starostowie powiatów: częstochowskiego – Krzysztof Smela, myszkowskiego – Dariusz Lasecki i kłobuckiego – Henryk Kiepura; burmistrzowie miast: Kłobucka – Jerzy Zakrzewski, Myszkowa – Włodzimierz Żak, Blachowni – Sylwia Szymańska, Krzepic – Krystian Kotynia, Koniecpola – Ryszard Suliga, Koziegłów – Jacek Ślęczka oraz Żarek – Klemens Podlejski; wójtowie gmin: Dąbrowa Zielona – Maria Włodarczyk, Janów – Joanna Ścigaj, Kamienica Polska – Cezary Stępień, Kłomnice – Piotr Juszczyk, Konopiska – Jerzy Żurek, Kruszyna – Jadwiga Zawadzka, Lelów – Krzysztof Molenda, Lipie – Bożena Wieloch, Miedźno – Piotr Derejczyk, Mstów – Tomasz Gęsiarz, Mykanów – Dariusz Pomada, Niegowa – Dorota Hajto-Mazur, Olsztyn – Tomasz Kucharski, Opatów – Bogdan Sośniak, Panki – Bogdan Praski, Poczesna – Krzysztof Ujma, Popów – Bolesław Świtała, Poraj – Łukasz Stachera, Przyrów – Robert Nowak, Przystajń – Henryk Mach, Rędziny – Paweł Militowski, Starcza – Wiesław Szymczyk oraz Wręczyca Wielka – Henryk Krawczyk.
 

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat, Częstochowa, Warszawa

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Powiat, Częstochowa, Warszawa