Powiat, Lgota, Biała, Szarlejka

Budowa A1. Powstają mosty

W styczniu prace przy obiektach mostowych polegały głównie na zbrojeniu, deskowaniu elementów konstrukcyjnych oraz betonowaniu skrzydeł i fundamentów.
GDDKiA
Budowa A1. Powstają mosty

INFRASTRUKTURA. Już ponad rok trwają w naszym powiecie roboty przy budowie autostradowej obwodnicy Częstochowy. O ile jednak w pierwszych miesiącach trudno było dostrzec coś więcej niż wykopy, o tyle w ostatnich krystalizować zaczęły się już konkretne obiekty, m.in. mostowe

W powiecie kłobuckim w rejonie Lgoty, Białej i Szarlejki powstaje ok. 7-kilometrowa autostrada A1. To część tzw. odcinka F, liczącego sobie w sumie 20 km – od węzła „Rząsawa” do węzła „Blachownia”. Wśród najważniejszych obiektów zaplanowanych w naszym powiecie jest wę- zeł „Lgota”. Od niedawna elementy wznoszonych mostów są już widoczne. W styczniu prace przy nich polegały głównie na zbrojeniu, deskowaniu elementów konstrukcyjnych oraz betonowaniu skrzydeł i fundamentów. Ponadto roboty toczyły się przede wszystkim przy budowie zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą tej części budowanej właśnie A1 w naszym regionie (w sumie to 57 km do Pyrzowic) jest konsorcjum firm Salini Polska, Salini Impregilo oraz Todini Costruzioni, które wygrało przetarg z ofertą na kwotę 703,3 mln zł. Umowę z konsorcjum podpisano już w październiku 2015 roku, ale ponieważ jego zadaniem w pierwszej kolejności było opracowanie dokumentacji projektowej, to inwestycja w terenie mogła rozpocząć się dopiero jesienią 2016 roku. Zakończenie nastąpić powinno w 2019 roku. Mniej więcej w tym samym czasie może ruszyć budowa ostatniego fragmentu A1 między północną granicą Częstochowy i Tuszynem (81 km), z którym będzie łączyć się obwodnica miasta. Powstanie on w miejscu obecnej drogi krajowej nr 1. W granicach województwa śląskiego to prawie 17 km autostrady. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kilka tygodni temu otworzyła oferty przetargowe na realizację śląskiego odcinka. Najniższa opiewa na 485,9 mln zł. GDDKiA planuje podpisać umowę w trzecim kwartale tego roku.

– Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać dokumentację techniczną i projektową, uzyskać decyzje dla budowy oraz użytkowania autostrady oraz wybudować autostradę o długości 16,9 km – informuje dyrekcja.

Wciąż nie wiadomo, czy w naszym regionie będzie ona bezpłatna. Walczą o to lokalne samorządy – zarówno jeśli chodzi o obwodnicę, jak i A1 w kierunku Łodzi. (PW)

GALERIA

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat, Lgota, Biała, Szarlejka

Masz jakieś pytanie lub problem dotyczący naszego Tygodnika? Skontaktuj się z naszym biurem! Tel. 34 317-33-23

Więcej w Powiat, Lgota, Biała, Szarlejka