Kłobuck

Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców

UM Kłobuck
Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy!??????
W związku z problemami występującymi w czasie zagrożenia koronawirusem wielu przedsiębiorców i wiele firm przeżywa bardzo trudny okres, związany z wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami dla działalności gospodarczej, dlatego na ostatniej sesji podjęto uchwały, które uruchomiły procedury Pakietu Wsparcia dla Przedsiębiorców.
Pakiet regulują następujące uchwały:
⭕️ Uchwała Nr 187/XX/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości,
⭕️ Uchwała Nr 188/XX/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
oraz uchwały podjęte wcześniej
⭕️ Uchwała nr 443/XLVI/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kłobuck i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
⭕️ Uchwała nr 430/XLV/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 443/XLVI/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kłobuck i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Wychodząc naprzeciw problemom przedsiębiorców w przypadku firm, które zamknięto zupełnie, istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj i czerwiec. Natomiast dla firm, których przeważający rodzaj działalności nie dotyczył zakazu prowadzenia działalności istnieje możliwość przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości do dnia 30 września 2020 roku.
Ponadto obecnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają na: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, umorzenie w całości lub części odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, umorzenie zaległości podatkowych. W przypadkach uzasadnionych istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie czynszu najmu lub dzierżawy, gdy działalność prowadzona w lokalu jest wstrzymana, a przychody maleją.
Zapraszamy zainteresowanych wsparciem przedsiębiorców do kontaktu z Urzędem.
?Prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie dokumentu w formie papierowej, drogą elektroniczną na adres sekretariat@gminaklobuck.pl lub przez ePuap, wrzucenie do skrzynki umieszczonej przed wejściem do urzędu.
?Formularze dostępne są na stronie https://bip.gminaklobuck.pl/urzad_miejski/Druki_z_Wydzialu_Finansowego_FK.html
?Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe podpisanie dokumentu, przez osobę reprezentującą podmiot, któremu ma być udzielone wsparcie.
?W przypadku formy elektronicznej, formularz musi być podpisany podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym danej osoby.
UWAGA❗️❗️❗️
W godzinach pracy urzędu i jednostek pod telefonem dyżurują pracownicy udzielający szczegółowych informacji tj.:
??? Pani Agata Kula – tel. ‪(34) 3100164 – w zakresie podatku od nieruchomości obręb miejski,‬‬‬
?? Pani Sylwia Olejniczak-Stanik – tel. ‪(34) 3100166 – w zakresie podatku od nieruchomości obręb wiejski,‬‬‬
?? Pani Iwona Sołtysiak – tel. ‪(34) 3172322 – w zakresie czynszu najmu lub dzierżawy lokalu.‬‬‬

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 784 527 273

Więcej w Kłobuck

„Nie umiera ten, kto żyje w naszych sercach i pamięci”

Jarosław Jędrysiak22 kwietnia 2024

Samorządowe budynki przestaną kopcić

Jarosław Jędrysiak14 kwietnia 2024

Fotografowali wiosnę

Jarosław Jędrysiak10 kwietnia 2024

Rusza wielka inwestycja pod Kłobuckiem

Jarosław Jędrysiak31 marca 2024

Przedszkolaki gośćmi w szkole

Jarosław Jędrysiak26 marca 2024

Są środki na bezcenny zabytek

Jarosław Jędrysiak25 marca 2024