Iwanowice Małe, powiat

Stacja meteo ułatwi życie rolnikom

Pomiary prowadzone na naszym terenie ułatwią podejmowanie decyzji co do walki z suszą rolniczą i pomogą w uzyskiwaniu odszkodowań. STAROSTWO POWIATOWE
Stacja meteo ułatwi życie rolnikom

Od lat zgłaszano potrzebę lepszego monitorowania stanu suszy rolniczej dokładnie w naszym powiecie. Teraz – dzięki staraniom władz powiatu i przy ważnym udziale gminy Opatów oraz dzięki współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – stacja wreszcie powstaje w samym środku powiatu kłobuckiego

Apele rolników słyszało się od lat. Bo problem zawsze polegał na tym, że najbliższe stacje pomiarowe, choć położone w regionie, znajdowały się na tyle daleko, że nie rejestrowały stanu suszy właśnie w rejonie Kłobucka, Krzepic i tutejszych miejscowości. W skrajnych przypadkach mogło się zdarzyć, że tam, gdzie pomiary prowadzono, suszy nie było, a u nas – rolnicy mierzyli się ze skutkami tej klęski żywiołowej i z goryczą liczyli straty. Stan suszy dawało się ocenić w zasadzie dopiero po jej skutkach. Uruchomienie środków pomocowych też musiało czekać na dopięcie tego rodzaju formalności.
Potrzeba budowy stacji meteo właśnie w naszym powiecie trafiła na forum samorządu powiatowego, gdzie była publicznie omawiana. Zapowiedziane wówczas dążenia do wykonania i uruchomienia takiej stacji w lokalizacji najlepiej bliskiej geograficznemu centrum powiatu udaje się z realizować właśnie w tym roku. Choć wiążące decyzje zapadły nieco wcześniej niż sama budowa stacji. Kluczowe było tu przede wszystkim nawiązanie kontaktu i porozumienia z wspomnianym wyżej instytutem z Puław. Ta instytucja zapewni merytoryczne podstawy działania systemu pomiarowego i uzyskiwania wyników. W terenie, dokładniej rzecz biorąc pod Iwanowicami Małymi, na działce od strony Zwierzyńca Pierwszego, powstanie sama stacja pomiarowa. Tu wielce pomogła w realizacji tego powiatowego zamierzenia gmina Opatów, która taką działkę wskazała z własnego zasobu.
Uruchomienie stacji sprawi, że nasi rolnicy znajdą się w końcu w lepszym położeniu w swej walce ze skutkami suszy.
– Działanie stacji, która będzie połączona z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej kontrolowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, polegało będzie na bieżącym i ciągłym badaniu warunków hydrologicznych dla lokalnego rolnictwa – mówi starosta Henryk Kiepura. – Wyniki monitoringu mają kluczowe znaczenie dla rolników i dla instytucji z otoczenia rolnictwa dla podejmowania działań oraz decyzji związanych ze zjawiskiem suszy rolniczej. Mieści się tu też ułatwienie i przyspieszenie procesu uzyskiwania ewentualnych odszkodowań przez rolników. Bo na przykład w minionym roku rolnicy mieli z nimi duże problemy – dodaje szef powiatowego samorządu.
Pod umową dotyczącą dostawy i montażu stacji podpisali się starosta Henryk Kiepura i wicestarosta Zdzisława Kall. Urządzenia dostarczy wyspecjalizowana firma z Krakowa. Wszystko kosztować będzie niespełna 48 tys. zł. I ma być gotowe do końca czerwca.
Na apel starosty odpowiedziały gminy powiatu kłobuckiego, które włączyły się we współfinansowanie zadania.
– Cieszę się, że jest to nasze wspólne przedsięwzięcie, starostwa i gmin – podkreśla starosta Henryk Kiepura. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Iwanowice Małe, powiat

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Iwanowice Małe, powiat

Kolejny uciekał bez tablic rejestracyjnych

Jarosław Jędrysiak26 października 2021