Powiat

Uwaga na oszustów w transporcie

Inspekcja Transportu Drogowego podkreśla, że typując przedsiębiorstwa transportowe do kontroli, nie stosuje zasady losowania.
Uwaga na oszustów w transporcie

UWAGA. Inspekcja Transportu Drogowego ostrzega przed oszustami, którzy deklarują pomoc w uniknięciu kontroli w przedsiębiorstwach transportowych. W zamian żądają wpłaty kilku tysięcy złotych na wskazany rachunek bankowy w określonym terminie

W ostatnich dniach Inspekcja Transportu Drogowego otrzymała od kilku przewoźników informacje dotyczące przesłanych firmom transportowych e-maili, w których oszuści oferują pomoc m.in. w uniknięciu kontroli w przedsiębiorstwie.
Oszuści wysyłają e-maile do firm transportowych. Z treści wiadomości wynika, że firmy zostały wytypowane poprzez losowanie do kontroli, którą rzekomo ma przeprowadzić Inspekcja Transportu Drogowego. Aby uwiarygodnić „ofertę” i przekonać przewoźnika do wpłaty środków pieniężnych, twierdzą, że kontrola z założenia ma zakończyć się ujawnieniem nieprawidłowości i zastosowaniem wysokich kar.
ITD informuje i ostrzega
Inspekcja Transportu Drogowego ostrzega i apeluje do przewoźników, aby każdy tego typu e-mail traktowali z ostrożnością i nie reagowali na żądania oszustów. Nie należy również przekazywać nieuprawnionym osobom żadnych dokumentów związanych z działalnością transportową. Osoby, które otrzymają tego typu e-maile, powinny powiadomić właściwe organy ścigania.
Inspekcja Transportu Drogowego podkreśla, że typując przedsiębiorstwa transportowe do kontroli, nie stosuje zasady losowania. Prowadząc działania kontrolne w przedsiębiorstwie, Inspekcja Transportu Drogowego kieruje się obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o transporcie drogowym, jak i rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem możliwe jest przeprowadzenie analizy stwierdzonych podczas kontroli naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów w danym roku kalendarzowym. Na podstawie dokonanej analizy właściwy organ ITD określa wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania tych naruszeń dla danego roku, w terminie do 31 marca roku następnego. W przypadku gdy podmiot wykonujący przewóz drogowy zostanie ujęty w wykazie sporządzonym na podstawie dokonanej analizy, podlega kontroli w swojej siedzibie. (as)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat

Więcej w Powiat

Zaczną przebudowę drogi wojewódzkiej

Jarosław Jędrysiak19 czerwca 2024

Nagroda dla Zofii Trzepióry-Nogi

Jarosław Jędrysiak19 czerwca 2024

Wykryto 61 wykroczeń

Jarosław Jędrysiak13 czerwca 2024

Sprawdź to, gdy rozpoczynasz nową pracę

Jarosław Jędrysiak13 czerwca 2024

„Zmieścimy się wszyscy”

Jarosław Jędrysiak3 czerwca 2024

Policyjny turniej

Jarosław Jędrysiak2 czerwca 2024