Wręczyca Wielka

Czego dorobili się radni z Wręczycy?

W tym tygodniu analizujemy majątki radnych z gminy Wręczyca Wielka. ARCH.
Czego dorobili się radni z Wręczycy?

RAPORT. W tym tygodniu analizujemy majątki radnych z gminy Wręczyca Wielka. Czego się dorobili samorządowcy? Jakie mają dochody, oszczędności, długi? Zapraszamy do lektury naszego raportu


Barbara Bogus
radna

Środki pieniężne: brak. Nieruchomości: dom 120 m kw. o wartości 250 tys. zł na działce 0,3994 ha o wartości 80 tys. zł, budynek gospodarczo-garażowy 72 m kw. o wartości 50 tys. zł (współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: wynagrodzenie 30 042,71 zł; dieta radnej 14 170 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Artur Brodziak
radny

Środki pieniężne: 104 420 zł i 397 euro (współwłasność małżeńska). Papiery wartościowe: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, akcje, kapitałowe ubezpieczenie na życie – na kwotę 319 815 zł (współwłasność małżeńska). Nieruchomości: dom 220 m kw. o wartości 253 tys. zł; gospodarstwo rolne 10,83 ha o wartości 410 tys. zł (wszystko własność odrębna). Dochód za rok 2019: działalność gospodarcza (sprzedaż agencyjna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych) 165 675,30 zł; gospodarstwo rolne 4,8 tys. zł; dieta radnego 13 970 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: peugeot 508 z 2011 r.; toyota yaris z 2007 r.; urządzenie do przecisków (wszystko współwłasność małżeńska). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Robert Broś
radny

Środki pieniężne: 148 382,99 zł. Nieruchomości: dom 146,3 m kw. o wartości 350 tys. zł; działka zabudowana 0,0875 m kw. o wartości 80 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska); 1/6 mieszkania 59,9 m kw. o wartości 26,5 tys. zł (majątek odrębny). Dochód za rok 2019: ze sprzedaży akcji 839,74 zł; zasiłek dla bezrobotnych 8341,20 zł; dieta radnego 14 670 zł (wszystko współwłasność małżeńska). Mienie powyżej 10 tys. zł: citroen C3 picasso z 2012 r. (współwłasność małżeńska). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Michał Hendzlik
radny

Środki pieniężne: 70 812 zł (współwłasność małżeńska). Nieruchomości: dom 101 m kw. o wartości 160 tys. zł; gospodarstwo rolne 1,6903 ha o wartości 58 tys. zł (części w dwóch miejscowościach); działka mieszkalna 0,2025 ha o wartości 40 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: wynagrodzenie 49 963 zł; dieta radnego 13 970 zł; świadczenie 500+ 3 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: citroen C3 z 2007 r. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Artur Klorek
radny

Środki pieniężne: 10 tys. zł (współwłasność). Papiery wartościowe: akcje na 1103 zł; ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na 71 637 zł (współwłasność małżeńska). Nieruchomości: dom 159 m kw. i pomieszczenie gospodarcze 50 m kw. o wartości 255 tys. zł na działce 0,43 ha o wartości 49 tys. zł (współwłasność małżeńska); mieszkanie własnościowe spółdzielcze 30,8 m kw. o wartości 180 tys. zł (majątek odrębny); mieszkanie własnościowe spółdzielcze 58,4 m kw. o wartości 310 tys. zł (współwłasność z mamą). Dochód za rok 2019: renta 27 328,88 zł; dieta radnego 17 180 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Paweł Kocik
radny

Środki pieniężne: 6688 zł. Nieruchomości: dwa domy o powierzchni [łącznej?] 218 m kw. i wartości 300 tys. zł; gospodarstwo rolne 3 ha (6 ha – dzierżawa) o wartości 60 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: wynagrodzenie 25 665 zł; gospodarstwo rolne 4 tys. zł; dieta radnego 13 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: ciągnik rolniczy zetor 8111 o wartości 17 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Krzysztof Ocimek
wiceprzewodniczący rady

Środki pieniężne: 32 899,64 zł. Nieruchomości: dom 170 m kw. o wartości 400 tys. zł na działce 1,721 ha o wartości 80 tys. zł; gospodarstwo rolne 2,4871 ha o wartości 50 tys. zł; dom z garażem 120 m kw. o wartości 500 tys. zł na działce 0,1 ha o wartości 50 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: działalność gospodarcza (wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych) 93 552,74 zł; dieta radnego 14 570 zł; zasiłek chorobowy 1275,90 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: toyota avensis z 2004 r.; hyundai i30 z 2007 r. (wszystko współwłasność małżeńska). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Janusz Ogłaza
radny

Środki pieniężne: 105 254,23 zł (pracowniczy program emerytalny, współwłasność małżeńska). Nieruchomości : dom 44 m kw. o wartości 30 tys. zł; dom 168 m kw. o wartości 430 tys. zł; działka zabudowana 0,6182 ha i nieruchomość rolna 0,3175 ha o łącznej wartości odpowiednio 70 tys. zł i 8 tys. zł (wszystko majątek odrębny). Dochód za rok 2019: wynagrodzenie 137 607,11 zł; dieta radnego 18,2 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Mienie powyżej 10 tys. zł: peugeot 301 z 2014 r. (współwłasność małżeńska). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt odnawialny z limitem 17 tys. zł.


Anita Toborek
radna

Środki pieniężne: brak Nieruchomości: dom 192,2 m kw. o wartości 550 tys. zł na działce 0,845 ha o wartości 100 tys. zł (współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: wynagrodzenie 96 417,77 zł; dieta radnej 137 zł; umowa zlecenie 17,6 tys. zł [prawdopodobnie w oświadczeniu jest błąd – i kwota 17,6 tys. zł dotyczy diety, a 137 zł dotyczy umowy zlecenia]. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt hipoteczny na budowę domu 69 540 franków szwajcarskich; kredyt gotówkowy 10 951 zł; kredyt gotówkowy 27 186 zł.


Jakub Winecki
radny

Środki pieniężne: 54 142,06 zł. Nieruchomości : brak. Dochód za rok 2019: działalność gospodarcza (pracownia projektowa) 25 204,61 zł; dieta radnego 14 870 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: kia rio z 2016 r. (skoda roomster z 2010 r. – sprzedany w 2019 r.). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: leasing – wartość 85365,85 zł, okres 59 mies., rata 1294,20 zł netto.


Piotr Wydmuch
radny

Środki pieniężne: konto prywatne 1135,23 zł; konto firmowe 26 262,80 zł. Nieruchomości: dom 75 m kw. o wartości 90 tys. zł na działce 0,1599 ha o wartości 20 tys. zł; gospodarstwo rolne 5,4011 ha o wartości 150 tys. zł (wszystko majątek odrębny). Dochód za rok 2019: działalność gospodarcza (usługi informatyczne) strata -7079,99 zł; gospodarstwo rolne 3801 zł; dieta radnego 13 970 zł; umowa zlecenie 1080 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: ford fiesta z 2009 r. o wartości 20 tys. zł (majątek odrębny); peugeot boxer z 2002 r. o wartości 5 tys. zł (samochód firmowy, majątek odrębny). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt gotówkowy 17 382,01 zł; kredyt konsolidacyjny 32 104,82 zł; limity kredytowe: 50 tys. zł i 32,6 tys. zł; karta kredytowa z limitem 21,2 tys. zł.


Małgorzata Zatyka
radna

Środki pieniężne: brak. Nieruchomości: dom 220 m kw. o wartości 400 tys. zł na działce 0,1952 ha o wartości 30 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 34 272,68 zł; wynagrodzenie w dziennym domu senior+ 9164 zł; dieta radnej 17 780 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: fiat panda z 2015 r. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Urszula Zomerfeld
radna

Środki pieniężne: 22 tys. zł (½ wspólności majątku wg umowy rozdzielności małżeńskiej). Nieruchomości: dom 136 m kw. o wartości 350 tys. zł, budynek gospodarczy 115 m kw. i działka 0,24 ha wartości łącznie 200 tys. zł (wszystko ½ własności zgodnie z umową rozdzielności małżeńskiej). Dochód za rok 2019: wynagrodzenie 62 899,76 zł; dieta radnej 17 180 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt hipoteczny 133 195 zł (zobowiązanie wspólnie z małżonkiem).


Wiesław Żerdziński
wiceprzewodniczący rady

Środki pieniężne: brak. Papiery wartościowe: Fundusz Własności Pracowniczej 5806,08 zł. Nieruchomości: dom 206,22 m kw. o wartości 300 tys. zł na działce 0,6550 ha o wartości 40 tys. zł; gospodarstwo rolne 4,2901 ha o wartości 150 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: gospodarstwo rolne 2913,47 zł; świadczenie przedemerytalne 14 582 zł; obowiązki obywatelskie i społeczne 18,2 tys. zł; umowa o dzieło 2,8 tys. zł; umowa zlecenie 1737,57 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: instalacja fotowoltaiczna 5 kW o wartości 30 tys. zł; koparko-ładowarka z 1980 r. o wartości 15 tys. zł; chevrolet cruze z 2011 r. o wartości 20 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: debet na ROR 15 411,56 zł; kredyt na instalację fotowoltaiczną 7581,10 zł.

Dane dotyczące przewodniczących rad gmin znajdą się
w osobnym zestawieniu.

(oprac. jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wręczyca Wielka

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Wręczyca Wielka

Przesadził – to mało powiedziane

Jarosław Jędrysiak13 lutego 2024

Jakie inwestycje w gminie Wręczyca?

Jarosław Jędrysiak31 stycznia 2024

Nasi na Planecie Energii

Jarosław Jędrysiak21 grudnia 2023

Sukces mażoretek

Jarosław Jędrysiak19 grudnia 2023

Pozytywni warcabiści

Jarosław Jędrysiak5 grudnia 2023

Będą wymieniać wodomierze

Jarosław Jędrysiak3 grudnia 2023