Powiat

Pobierasz rentę rodzinną? Pamiętaj o zaświadczeniu

Uczeń, który zdał maturę i będzie kontynuować edukację na uczelni wyższej, musi do końca września dostarczyć do ZUS zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, a w październiku już tylko donieść zaświadczenie o byciu studentem. ARCH.
Pobierasz rentę rodzinną? Pamiętaj o zaświadczeniu

ZUS. Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Dotyczy to uczącej się młodzieży, która ukończyła 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, natomiast studenci – do 30 października

– Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia. Jednak gdy kontynuują one naukę, mogą ją otrzymywać aż do 25. roku życia. W przypadku gdy żak kończy 25 lat w trakcie ostatniego roku studiów, świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
Kto musi dostarczyć zaświadczenie?
Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń bądź student pobiera naukę, to renta wypłacana jest przez miesiące nauki oraz wakacje. Uczniom świadczenie wypłacane jest co miesiąc do końca sierpnia, natomiast studentom do końca września danego roku akademickiego. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu przez placówkę, do której uczęszcza młody człowiek.
– Ważne, żeby młodzież pamiętała, na jaki okres zostało wydane zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. Jeżeli było ono wydane do końca tego roku szkolnego lub akademickiego, czyli uczniom do sierpnia, a studentom do września, to aby bez zbędnej przerwy otrzymać kolejne świadczenie, należy wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu przekazać do ZUS najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty. Jeśli uczeń takie zaświadczenie, zamiast najpóźniej we wrześniu, złoży dopiero w październiku, to straci wypłatę renty rodzinnej za wrzesień. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku studenta, jeśli spóźni się z dostarczeniem do ZUS zaświadczenia o kontynuowaniu studiów i przedłoży je dopiero w listopadzie; nie zostanie mu wówczas wypłacone świadczenie za październik – wyjaśnia rzeczniczka.
Maturzysta składa oświadczenie
Uczeń, który zdał maturę i będzie kontynuować edukację na uczelni wyższej, musi do końca września dostarczyć do ZUS zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, a w październiku już tylko donieść zaświadczenie o byciu studentem. Natomiast w przypadku gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę.
Renta dla ucznia bez zaświadczenia
Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Jeżeli szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 3-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak, czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana. Zaświadczenia ze szkoły nie muszą przynosić do ZUS uczniowie do 16. roku życia. Renta rodzinna, bez konieczności dostarczania stosownego dokumentu, przysługuje także dzieciom, które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy.
Przerwanie nauki – utrata renty
W przypadku zaprzestania nauki uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią, ZUS nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami. (as)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat

Więcej w Powiat

Jak poprawnie głosować?

Jarosław Jędrysiak7 kwietnia 2024

„Bezpieczny cyklista”

Jarosław Jędrysiak30 marca 2024

Pijany kierowca traci swój pojazd

Jarosław Jędrysiak27 marca 2024

Policjantka pomogła mamie znaleźć dziecko

Jarosław Jędrysiak24 marca 2024

Groźny wirus w truskawkach z Maroka

Jarosław Jędrysiak23 marca 2024

Znów narkotyki w naszym powiecie!

Jarosław Jędrysiak12 marca 2024