Lipie

Gmina (niezbyt) bogatych radnych

W gminie Lipie nie ma wśród radnych wyraźnego lidera dochodów, a niemal wszyscy mieszczą się poniżej granicy stu tysięcy rocznie. ARCH.
Gmina (niezbyt) bogatych radnych

RAPORT. W gminie Lipie nie ma wśród radnych wyraźnego lidera dochodów, a niemal wszyscy mieszczą się poniżej granicy stu tysięcy rocznie. Są osoby, które co prawda mają spore zarobki, ale też z tytułu niektórych prowadzonych działalności ponieśli kilkudziesięciotysięczne straty, w sumie osiągając więc umiarkowany i niewyróżniający się dochód roczny. Są osoby, które mają ogromne długi, i takie, które nie mają tego rodzaju zobowiązań. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami raportu


Alicja Podgórska
wiceprzewodnicząca

Środki pieniężne: 32 154,39 zł. Nieruchomości: dom 185,64 m kw. o wartości 580 tys. zł; gospodarstwo rolne 11,3690 ha o wartości 230 tys. zł; hala produkcyjna 288 m kw. o wartości 450 tys. zł; hala produkcyjna 171 m kw. o wartości 200 tys. zł; kotłownia i socjalne 50 m kw. o wartości 180 tys. zł; budynek mieszkalny 66 m kw. o wartości 100 tys. zł (wszystko współwłasność z synem). Dochód za rok 2019: gospodarstwo rolne 24 944,33 zł; zarządzanie działalnością gospodarczą – strata -64 932,60 zł; umowa o pracę 73 294,72 zł; dieta radnej 9,6 tys. zł; zwrot środków z subkonta 7145,95 zł; wypłata z polisy na życie 14 tys. zł; dotacja ARiMR zaległa 18 392,95 zł; dotacja ARiMR 17 055,77 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: toyota rav-4 z 2008 r. o wartości 32 tys. zł; koparko-ładowarka CAT 428E z 2010 r. o wartości 130 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt na remont i rozbudowę domu 172 509,20 zł; kredyt gotówkowy 68,7 tys. zł; leasing z ratą 1739,49 zł.


Mariusz Widera
wiceprzewodniczący

Środki pieniężne: 11 555,42 zł.
Nieruchomości: do 113,4 m kw. o wartości 150 tys. zł na działce 0,06 ha o wartości 10 tys. zł; mieszkanie 37,89
m kw. o wartości 80 tys. zł; mieszkanie 38 m kw. o wartości 108 tys. zł; gospodarstwo rolne 1,7674 ha o wartości 10
tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska).
Dochód za rok 2019: gospodarstwo rolne 3620,45 zł; dieta sołtysa 2 tys. zł; dieta radnego 9,6 tys. zł; z tytułu zatrudnienia 24 541,16 zł; dochód z inkaso 1750,40 zł; dopłaty bezpośrednie 1536,50 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: dacia sandero z 2014 r. o wartości 24 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Maria Gworys
radna

Środki pieniężne: brak. Nieruchomości: brak. Dochód za rok 2019: emerytura 16 613,52 zł; dieta sołtysa 2 tys. zł; dieta radnej 9 tys. zł; dochód z inkaso 1913,60 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Andrzej Kilan
radny

Środki pieniężne: 10 433,15 zł. Nieruchomości: dom 75 m kw. o wartości 93 750 zł; gospodarstwo rolne 4,5554 ha o wartości 160 tys. zł; budynek gospodarczy 94,5 m kw. o wartości 25 tys. zł; obora 100 m kw. o wartości 53 tys. zł; stodoła 163 m kw. o wartości 64 tys. zł. Dochód za rok 2019: gospodarstwo rolne 12 903,17 zł; renta 4216,44 zł; pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich 9350 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: ciągnik ursus z 1985 r. o wartości 11 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Zbigniew Kilan
radny

Środki pieniężne: 232,31 zł; PKZP 1096 zł. Nieruchomości: do 180 m kw. o wartości 430 tys. zł na działce 0,085 ha o wartości 60 tys. zł. Dochód za rok 2019: wynagrodzenie ze stosunku służbowego 77 793,25 zł; dieta radnego 9 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt na remont budynku mieszkalnego 65 275,01 zł; pożyczka pieniężna 32 523,15 zł (oba jako współkredytobiorca).


Mirosław Klimaszewski
radny

Środki pieniężne: 17 136,59 zł. Nieruchomości: do 113,8 m kw. o wartości 300 tys. zł na działce 0,1287 ha o wartości 4 tys. zł; mieszkanie 59,3 m kw. (3,36 m kw. piwnicy) o wartości 150 tys. zł; grunt rolny 0,3203 ha o wartości 10 tys. zł; 13/1000 udział w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt o wartości 10 tys. zł; 37,54 m kw. udział w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku mieszkalnego o wartości 50 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: emerytura 68 571,12 zł; działalność wykonywana osobiście 14 268,56 zł; pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich 11 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt mieszkaniowy hipoteczny 116 812,02 zł (wspólnie z żoną), kredyt konsolidacyjny 38 978,17 zł (wspólnie z córką); kredyt konsolidacyjny powtórny 101 374 zł.


Izabela Konc
radna

Środki pieniężne: 14 264,22 zł. Nieruchomości: mieszkanie 49,44 m kw. o wartości 30,4 tys. zł (współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: emerytura i wczasy dla nauczycieli emerytów 31 264,60 zł; dieta radnej 9,6 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: volkswagen passat z 2005 r. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Ryszard Kotala
radny

Środki pieniężne: brak. Nieruchomości: dom 100 m kw. o wartości 150 tys. zł; gospodarstwo rolne 1,7498 ha o wartości 30 tys. zł (większość w dzierżawie); budynek gospodarczy 140 m kw. o wartości 50 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: emerytura 30 393,60 zł; dieta radnego i sołtysa 11 350 zł; inkaso 2438 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Ewa Kuc
radna

(oświadczenia majątkowego radnej za analizowany okres nie ma na stronie BIP gminy)


Jacek Majchrzak
radny

Środki pieniężne: 6511,06 zł. Nieruchomości: dom 110 m. kw. o wartości 200 tys. zł na działce 0,304 ha o wartości 45 tys. zł; gospodarstwo rolne 5,7754 ha o wartości 45 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: gospodarstwo rolne 12 018,80 zł; działalność gospodarcza – samozatrudnienie (działalność terapeutyczna) 69 487,33 zł; dieta sołtysa 2 tys. zł; dieta radnego 9,6 tys. zł; umowa zlecenie 7892 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: citroen c5 z 2009 r.; peugeot 208 z 2014 r.; ciągnik rolniczy MF255 z 1991 r. (współwłasność z córką). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Janusz Mączka
radny

Środki pieniężne: 30 329,16 zł. Nieruchomości: dom 100 m kw. o wartości 120 tys. zł na działce 0,25 ha o wartości 10 tys. zł; gospodarstwo rolne 1,7330 ha o wartości 50 tys. zł (większość w dzierżawie); grunt 0,1416 ha i budynek 33 m kw. pod działalność gospodarczą o wartości 100 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2019: gospodarstwo rolne 3327,504 zł [tak podano]; działalność gospodarcza (skup złomu) 38 731,22 zł; dieta radnego 9 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: ford galaxy z 2006 r. o wartości 15 tys. zł; audi q5 z 2011 r. o wartości 60 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Dawid Pawelec
radny

Środki pieniężne: 6 tys. zł. Nieruchomości: gospodarstwo rolne 2,9088 ha o wartości 50 tys. zł. Dochód za rok 2019: gospodarstwo rolne 4301,10 zł; działalność gospodarcza (usługi rolno-leśne) 27 308 zł; dopłaty bezpośrednie 10 650 zł; dieta radnego 9 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: przyczepa leśna zrywkowa 20 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.


Krzysztof Szczepaniak
radny

Środki pieniężne: brak. Nieruchomości: działka 1,6 ha o wartości 150 tys. zł; działka 0,28 ha o wartości 250 tys. zł; garaż 30 m kw. o wartości 20 tys. zł (wszystko jako współwłaściciel). Dochód za rok 2019: działalność gospodarcza (produkcja wyrobów z betonu) – strata 79 355,95 zł; jako członek zarządu w spółce 121 636 zł; dieta radnego 9,6 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt w rachunku obrotowym 347 374,47 zł; kredyt hipoteczny 1 174 082,96 zł; zobowiązanie z tytułu przeterminowanych wierzytelności nie mniej niż 137 951 zł; leasing operacyjny 222 357 zł.


Piotr Woźniak
radny

Środki pieniężne: brak. Nieruchomości: dom 85 m kw. o wartości 100 tys. zł na działce 0,1528 ha o wartości 20 tys. zł; gospodarstwo rolne 2,3918 ha o wartości 26 tys. zł. Dochód za rok 2019: gospodarstwo rolne 2763,59 zł; działalność gospodarcza (obróbka drewna) 44 495,50 zł; dieta radnego 9,6 tys. zł; zasiłki z ubezpieczeń społecznych 4447,89 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

(dane zestawił: Jarosław Jędrysiak)

Masz ciekawy temat? Napisz do nas list!
Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem? Masz ciekawy temat? Napisz do nas! Listy od czytelników już wielokrotnie nas zainspirowały, a na ich podstawie powstały liczne teksty.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Lipie

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Lipie

Odpowiedzialna pracownica nagrodzona

Jarosław Jędrysiak11 marca 2024

Podali, kto odpowiada za odśnieżanie

Jarosław Jędrysiak7 grudnia 2023

Pojedzie do Doliny Krzemowej

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2023

„Być jak Ignacy” w Lipiu

Jarosław Jędrysiak14 czerwca 2023

Tablica pokaże jakość powietrza

Jarosław Jędrysiak30 maja 2023

Gminna aplikacja pomoże z odpadami

Jarosław Jędrysiak17 maja 2023