Kłobuck

Wkrótce rekrutacja do kłobuckich przedszkoli

Rodzice nie powinni przegapić terminów rekrutacji do przedszkoli
Wkrótce rekrutacja do kłobuckich przedszkoli

EDUKACJA. Rusza rekrutacja do przedszkoli. Pierwsze ważne terminy już w lutym

Rekrutacja do prowadzonych przez gminę Kłobuck przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 dotyczy dzieci w wieku od 3 lat. Szczegóły określają zarówno przepisy ustawowe, jak i regulacje wewnętrzne gminy. Dzieci zamieszkujące na terenie gminy Kłobuck mogą być przyjmowane na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie, złożonego przez rodziców w placówce w odpowiednim terminie, po przeprowadzeniu przez komisję postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
Jeśli rekrutacja dla dzieci z gminy Kłobuck zostanie zakończona, a pozostaną wolne miejsca, mogą być na nie przyjęte także dzieci spoza gminy.
Ważne terminy
Jeśli rodzic chce, by dziecko nadal chodziło do tego samego przedszkola, co obecnie, to musi złożyć w tej placówce deklarację – i musi to zrobić do 19 lutego. Niezłożenie takiej deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od 1 września 2021 roku. Rodzice dzieci, które mają być przyjęte do przedszkola po raz pierwszy albo które chcą zmienić przedszkole, składają wypełniony wniosek w wybranym przedszkolu w terminie od 1 do 31 marca. Nad tymi wnioskami pochyli się komisja rekrutacyjna. Kryteria wynikają z przepisów. Ważna jest tu uchwała rady miejskiej (nr 302/ XXXI/2017 z 16 maja 2017 roku).
Etapy rekrutacji
Po złożeniu wniosków dotyczących dzieci po raz pierwszy idących do danego przedszkola 6 kwietnia podane zostaną do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w przedszkolach, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Rodzice zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do danego przedszkola, składając tam pisemne oświadczenie, tak zwane potwierdzenia woli zapisu. Będzie na to czas od 6 do 13 kwietnia. Kto oświadczenia nie złoży, automatycznie zrezygnuje z rekrutacji. Na podstawie złożonych oświadczeń 14 kwietnia ogłoszone zostaną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli. Postępowanie uzupełniające potrwa od 8 do 14 czerwca. Rodzice dzieci nieprzyjętych będą moli skorzystać z procedury odwoławczej. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych trzeba wtedy złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Komisja wyda takie uzasadnienie w ciągu 5 dni. Z uzasadnieniem, w ciągu 7 dni, można wnieść odwołanie do dyrektora przedszkola. Dyrektor rozstrzygnie to w terminie 7 dni. I decyzja ta będzie mieć moc decyzji administracyjnej (którą można zaskarżyć do sądu).
Podajemy powyżej tylko część istotnych informacji. Rodzice zainteresowani komplet niezbędnej wiedzy i odpowiedzi na pytania mogą uzyskać w tych samych placówkach, do których chcą zapisać swoje dzieci. Należy z tej możliwości dopytania skorzystać. (jar)

Masz ciekawy temat? Napisz do nas list!
Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem? Masz ciekawy temat? Napisz do nas! Listy od czytelników już wielokrotnie nas zainspirowały, a na ich podstawie powstały liczne teksty.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Nasze młode tenisistki z ważnym sukcesem

Jarosław Jędrysiak22 maja 2024

Młodzi muzycy konkurują na scenie

Jarosław Jędrysiak20 maja 2024

Starosta i wicestarosta z życzeniami w ZOZ

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Dobrze uczą śpiewać w Kłobucku

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Burmistrz dziękował pracownikom służb komunalnych

Jarosław Jędrysiak19 maja 2024

Dzień tych, którzy krzewią czytelnictwo

Jarosław Jędrysiak15 maja 2024