Koronawirus

Zmiany w obostrzeniach covidowych. Nowe zasady od wtorku

Zmiany w obostrzeniach covidowych. Nowe zasady od wtorku

Nowe zasady mają zacząć obowiązywać od 19 października i są związane z trwającą pandemią koronawirusa. Zmiany w ustawie dotyczą noszenia maseczek oraz unijnych certyfikatów covidowych i konieczności odbycia kwarantanny.

 • Unijny cyfrowy certyfikat covidowy lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski może uzyskać osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium kraju szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE
 • Rozporządzenie modyfikuje również regulacje dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa na uczelniach i w innych niż uczelnia podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów
 • Nowe przepisy uwzględniają analogiczne rozwiązania stosowane w UE, gdzie wprowadzono uznawanie innych preparatów za równoważne szczepionkom dopuszczonym do obrotu na terenie Wspólnoty
  • W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w kraju.

   Modyfikuje ono w treści rozporządzenia nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Wiąże się to z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie nadania Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny statusu państwowego instytutu badawczego.

   Paszport covidowy. Co się zmienia?

   Rozporządzenie wprowadza regulacje, zgodnie z którymi unijny cyfrowy certyfikat covidowy lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski może uzyskać osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE lub znajdującą się na wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

   Aby to uzyskać, należy przedstawić podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko koronawirusowi, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia covidowego.

   Z nowych przepisów wynika, że Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy kieruje się aktualną sytuacją w innych krajach UE, dotyczącą uznawania innych preparatów za równoważne szczepionkom dopuszczonym do obrotu na terenie Wspólnoty.

   Nowe zasady dot. noszenia maseczek

   Rozporządzenie modyfikuje regulacje dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa na uczelniach i w innych niż uczelnia podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów. Zakrywanie ust i nosa w tych sytuacjach jest obowiązkowe, chyba że inaczej zdecyduje rektor albo kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, studia podyplomowe lub inne formy kształcenia.

   Z kolei zakrywanie ust i nosa maseczką nie obowiązuje zdających i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

   Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 19 października.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koronawirus

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 509 876 258

Więcej w Koronawirus

Planujesz urlop? Sprawdź, jakie obostrzenia obowiązują w innych krajach Europy

Marcin Syguda10 kwietnia 2022

Koniec z maseczkami od kwietnia?

Redakcja17 marca 2022

Ograniczenia dotyczące hoteli i gastronomii na pewno obejmą kolejny długi weekend, który przypada na początek czerwca

Marcin Syguda8 maja 2021

Praca zdalna. Piją w domach, bo mogą. Pracodawcy bezradni

Marcin Syguda21 kwietnia 2021

8 firm na start. Ruszą szczepienia w zakładach pracy

Marcin Syguda21 kwietnia 2021

Obostrzenia zostaną przedłużone? Są przecieki z rządu

Marcin Syguda6 kwietnia 2021