Kłobuck

Rusza rekrutacja do przedszkoli

Nie można przegapić terminów, by nie stracić szansy na miejsce dla dziecka w przedszkolu. JAROSŁAW JĘDRYSIAK
Rusza rekrutacja do przedszkoli

Gmina Kłobuck rozpoczyna rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024. Chodzi oczywiście o placówki, które prowadzi samorząd

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kłobuck na podstawie złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (w terminie 7 dni poprzedzających postępowanie rekrutacyjne) oraz na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie, złożonego przez rodziców w placówce w terminie określonym w zarządzeniu burmistrza odnośnie do rekrutacji. Brane jest pod uwagę to, czy i ile jest wolnych miejsc. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Kłobuck mogą być przyjęci, jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji gmina będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.
Deklaracje dotyczące kontynuowania wychowania przedszkolnego rodzice składają do 21 lutego bezpośrednio w placówce, gdzie wcześniej uczęszczało ich dziecko. Postępowanie rekrutacyjne osobno dotyczyć będzie wniosków o przyjęcie dziecka po raz pierwszy. Od 1 marca do 31 marca 2023 roku trwać będzie składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów. Wyniki rekrutacji będą podane 11 kwietnia. Potem do 18 kwietnia trzeba będzie potwierdzić wolę zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia. Bez niego – miejsce nie zostanie przyznane. Lista przyjętych i nieprzyjętych podana zostanie 19 kwietnia. Potem od 7 czerwca do 15 czerwca prowadzone będzie jeszcze postępowanie uzupełniające. W przypadku niepomyślnej dla rodzica decyzji, przysługuje procedura odwoławcza.
Reguły przyjmowania do przedszkoli są ściśle określone. We własnym interesie należy się nimi dokładnie zainteresować, kontaktując się z placówką, do której chce się posłać dziecko czy ewentualnie z gminą. My podkreślamy przede wszystkim terminy, które obowiązują podczas rekrutacji. Nie można niczego przegapić, żeby nie postawić siebie (i dziecka) w trudnej sytuacji.
Powyższe informacje dotyczą gminy Kłobuck. Własne procedury rekrutacyjne uruchamiają też inne samorządy. Warto zapytać na miejscu. I przede wszystkim nie odkładać tego, bo kwestie miejsc w przedszkolach decydują się na długo przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Łatwiej dojechać nad zalew Zakrzew

Jarosław Jędrysiak16 lipca 2024

Emilia Osadnik ze złotem mistrzostw Polski

Jarosław Jędrysiak15 lipca 2024

Wytańczyli pierwsze miejsce

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Budują dla mieszkańców

Jarosław Jędrysiak8 lipca 2024

Kwiaty dla oświaty, świadectwa dla uczniów

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2024

Wizyta delegacji z Mościsk w Kłobucku

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2024