Kłobuck

Zakrzewski z absolutorium

Zakrzewski z absolutorium

W czasie wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Kłobucku radni udzielili burmistrzowi Kłobucka Jerzemu Zakrzewskiemu wotum zaufania i absolutorium. Przewidziane prawem decyzje rady potwierdzają właściwe realizowanie gminnej polityki budżetowej przez burmistrza w minionym roku

Przepisy przewidują uchwalanie kilku uchwał, które łącznie stanową podsumowanie sposobu zarządzania gminą w minionym roku i pozostają w związku z oceną tych działań przez nadzorcze instytucje zewnętrzne. Odbyła się więc podczas sesji 27 czerwca debata nad „Raportem o stanie Gminy Kłobuck za rok 2022”, a następnie rada miejska podsumowała ją poprzez głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Jerzemu Zakrzewskiemu. Za wotum zaufania dla burmistrza zagłosowało 17 z 20 obecnych radnych, a więc przytłaczająca większość.
Kolejna w pakiecie była uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.
Wynik głosowania radnych nad tym dokumentem był identyczny – 17 głosów za przyjęciem uchwały, więc i zatwierdzeniem kluczowych sprawozdań podsumowujących gospodarkę finansową gminy.
Finalnie Rada Miejska w Kłobucku pochyliła się nad uchwałą w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Również w tym przypadku udzielenie absolutorium poparła przygniatająca większość radnych – 17 z 20 obecnych osób.
Burmistrz Jerzy Zakrzewski w zawiązku z podjęciem tych uchwał wyraził podziękowania za doskonałą współpracę całej Radzie Miejskiej w Kłobucku oraz jej przewodniczącemu Januszowi Soluchowi. Ale dziękował też wielu innym osobom, akcentując to, że właściwy bieg spraw gminnych to wspólna sprawa i wspólne dzieło mnóstwa ludzi. – Dziękuję naszym sołtysom oraz radom sołeckim, dyrektorom i pracownikom naszych jednostek organizacyjnych. Gorące podziękowania dla wszystkich licznych organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy, dla kół i stowarzyszeń. Dziękuję wszystkim państwu, mieszkańcom naszej gminy, za zaangażowanie, dobre słowo, jak również za konstruktywną krytykę. Szczególne podziękowania kieruję do moich pracowników z Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Dziękuję za waszą uczciwość, pracowitość i profesjonalizm i za to, że zawsze mogę na was liczyć – podkreślił burmistrz Jerzy Zakrzewski.
Warto dodać, że ostatni rok, podobnie jak obecny, z wielu powodów mających swe źródło poza samorządami nie był dla gmin łatwy. Dobrze zarządzane gminy działają jednak sprawnie nawet w niesprzyjających warunkach. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Łatwiej dojechać nad zalew Zakrzew

Jarosław Jędrysiak16 lipca 2024

Emilia Osadnik ze złotem mistrzostw Polski

Jarosław Jędrysiak15 lipca 2024

Wytańczyli pierwsze miejsce

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Budują dla mieszkańców

Jarosław Jędrysiak8 lipca 2024

Kwiaty dla oświaty, świadectwa dla uczniów

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2024

Wizyta delegacji z Mościsk w Kłobucku

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2024