Popów

Stypendia Wójta Gminy Popów dla wyróżniających się uczniów

Stypendia Wójta Gminy Popów dla wyróżniających się uczniów

Wyróżniający się osiągnięciami uczniowie – czy to mający świetne wyniki w nauce, czy to osiągający sukcesy i mający dokonania naukowe, sportowe lub artystyczne – mogą się ubiegać o specjalne stypendia

Tego rodzaju nagrody mają charakter dodatkowej motywacji i wyróżnienia najlepszych. Wójt Gminy Popów informuje więc, że uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII, wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi, mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium.
Zasady są określone. Stypendia przyznawane będą na podstawie Uchwały Rady Gminy Popów z 10 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Popów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Popów oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie jednostki samorządu terytorialnego. Stypendium może być więc przyznane uczniom pobierającym naukę na terenie gminy Popów w szkole podstawowej publicznej (za to bez względu na miejsce zamieszkania), uzyskującym wybitne osiągnięcia i sukcesy w nauce lub sporcie.
Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom w trzech kategoriach. Pierwsza – za wysokie wyniki w nauce. W klasach IV-VI kandydaci do stypendium muszą więc mieć średnią ocen od 5,4 do 6,00, a w klasach VII-VIII taką średnią z jednego z bloków przedmiotów szkolnych: humanistycznego lub matematyczno-przyrodniczego. Druga kategoria to stypendia za wybitne wyniki w nauce. Tu nagrodzeni stypendium mogą być finaliści lub laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratora oświaty i inne instytucje – co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Z kolei za wybitne osiągnięcia sportowe stypendium przysługuje uczniowi, jeżeli wyniki te osiągnął w zawodach indywidualnych lub zespołowych organizowanych w danej dyscyplinie na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
Bardzo ważne, że stypendium nie jest przyznawane automatycznie. Przyznaje się je na podstawie wniosku ucznia, w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy (czyli rodzic lub opiekun prawny). Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą przez Urząd Gminy Popów. Trzeba nie zwlekać – bo obowiązuje tu termin zgłoszeń od 1 do 30 września 2023 roku. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Popów

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Popów

Sterylizacja i czipowanie w Popowie

Jarosław Jędrysiak15 lipca 2024

Honorowe krwiodawstwo na pikniku w Popowie

Jarosław Jędrysiak19 czerwca 2024

Rusza rozbudowa oczyszczalni ścieków

Jarosław Jędrysiak13 maja 2024

Przez wieś jak po drodze ekspresowej

Jarosław Jędrysiak23 kwietnia 2024

Cenna akcja w Popowie

Jarosław Jędrysiak11 kwietnia 2024

Sołtysi są doceniani

Jarosław Jędrysiak20 marca 2024