Krzepice

Omówili zagrożenie wysokim poziomem wody

Omówili zagrożenie wysokim poziomem wody

Częste opady postawiły nas w obliczy zagrożenia powodzią. W wielu miejscach w powiecie, gdzie blisko są rzeki, bacznie obserwowano ich stan. Tak samo w gminie Krzepice, gdzie między innymi trwała walka z wysoką wodą na Liswarcie w Starokrzepicach

W specjalnej radzie , poświęconej skutkom nadmiaru opadów, uczestniczyli przedstawiciele urzędu gminy na czele z burmistrzem Krystianem Kotynią, przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach Mateusz Kluba, kierownik PGW Wody Polskie Marek Kotynia, dzielnicowy Komisariatu Policji w Krzepicach sierż.szt. Mariusz Cieśla, Komendant MG ZOSP RP Piotr Krzemiński, sołtys Starokrzepic Dariusz Pilśniak, dyrektor ZDKiM Janusz Kopacz, a także jako reprezentanci spółek wodnych: Rafał Wąsiński i Zbigniew Robak.
Przedmiotem narady było omówienie działań podjętych w związku z lokalnymi podtopieniami i zagrożeniem powodzią zwłaszcza na obszarze sołectwa Starokrzepice, a także w Dankowicach oraz na terenie osiedla Kuków w Krzepicach. Przedyskutowano, co należy zrobić, by lepiej reagować na tego rodzaju zagrożenia. Kuczem ma być zwłaszcza lepsze monitorowanie zagrożeń, a także podjęcie działań w kierunku zapobiegania występowaniu zagrożeń w przyszłości. Tu chodzi na przykład o nacisk na udrażnianie przepustów, na czyszczenie rowów, a także działania w kierunku regulacji cieków wodnych. Skutkiem przemyśleń, które wywołało obecne zagrożenie, może być też lepsze monitorowanie stanu wód przez wodowskazy. Może powinno być ich więcej, by zagrożenia nie oceniać na oko, a mieć możliwość jego jak najlepszej oceny.
Padły też słowa podziękowania dla wszystkich służb za zaangażowanie i sprawną akcję ratowniczą. Warto odnotować, że zagrożenie powodziowe na terenie gminy Krzepice było nawet przedmiotem materiału na ogólnopolskiej antenie telewizyjnej. (jar)

Zobacz komentarze (1)

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Krzepice

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Krzepice

Woda i ścieki mocno w górę

Jarosław Jędrysiak19 czerwca 2024

Będzie przebudowa skrzyżowania na obwodnicy

Jarosław Jędrysiak14 czerwca 2024

Budują ulicę

Jarosław Jędrysiak28 maja 2024

Szczegółowo badają warunki w szkole

Jarosław Jędrysiak12 marca 2024

Mierzono pył w powietrzu

Jarosław Jędrysiak2 marca 2024

Ferie w GOK-u trwają

Jarosław Jędrysiak6 lutego 2024