Kłobuck

Zakrzewski z wotum zaufania i absolutorium

Zakrzewski z wotum zaufania i absolutorium

Kierujący gminą Kłobuck burmistrz Jerzy Zakrzewski cieszy się zaufaniem wyborców (co niedawno pokazały wybory) i większości w radzie miejskiej, która po raz kolejny udzieliła mu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok

Rok 2023 był okresem intensywnej pracy i wielu wyzwań. W ocenie rady burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski poradził sobie z tym zadaniem. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, musiał i zdołał sprostać różnorodnym potrzebom. W tym czasie wraz z zespołem skupionym w ratuszu pracował nad licznymi projektami mającymi na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój infrastruktury oraz promocję lokalnego rozwoju.
Jednym z kluczowych elementów działań była skuteczna gospodarka budżetem gminy, co jest niezbędne do realizacji planów rozwojowych. Burmistrzowi udało się utrzymać stabilność finansową gminy, przy jednoczesnym przeznaczaniu środków na priorytetowe inwestycje oraz programy społeczne. W ramach debaty nad stanem gminy, wotum zaufania i absolutorium ocenie poddane zostały najważniejsze inwestycje minionego roku, co pozwoliło na dokonanie rzetelnej analizy efektywności działań kierowanego przez Zakrzewskiego samorządu.
Podczas sesji IX kadencji, która odbyła się 25 czerwca, Rada Miejska w Kłobucku udzieliła burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2023. Warto może zaznaczyć, że procedura ta obejmuje kilka kluczowych kroków. Najpierw burmistrz przedstawia raport o stanie gminy, który zawiera szczegółową analizę realizacji polityk, programów i strategii. Następnie raport jest poddawany ocenie przez radnych oraz poddawany jest dyskusji z mieszkańcami, którzy mogą wyrazić swoje opinie. Wotum zaufania jest głosowane przez radnych, a jego udzielenie oznacza akceptację dla działań burmistrza. Absolutorium natomiast dotyczy wykonania budżetu gminy i jest przyznawane po zbadaniu sprawozdania finansowego przez regionalną izbę obrachunkową.
Udzielenie wotum zaufania i absolutorium jest więc potwierdzeniem pozytywnej oceny działań burmistrza przez radę miejską oraz mieszkańców. Jest to wyraz uznania dla wysiłku i zaangażowania w służbie społeczności oraz potwierdzenie zaufania do dalszego kierowania miastem i gminą.
– Dziękuję całej radzie i moim współpracownikom, bo to rzesza ludzi, którzy pracują na to wszystko, co udało nam się osiągnąć i co mamy w planach na przyszłość – powiedział Jerzy Zakrzewski podczas sesji.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Łatwiej dojechać nad zalew Zakrzew

Jarosław Jędrysiak16 lipca 2024

Emilia Osadnik ze złotem mistrzostw Polski

Jarosław Jędrysiak15 lipca 2024

Wytańczyli pierwsze miejsce

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Budują dla mieszkańców

Jarosław Jędrysiak8 lipca 2024

Kwiaty dla oświaty, świadectwa dla uczniów

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2024

Wizyta delegacji z Mościsk w Kłobucku

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2024