Wręczyca Wielka, Kalej

„Autostrada do edukacji: tour de Śląsk”

„Autostrada do edukacji: tour de Śląsk”

W ramach realizacji projektu „Autostrada do edukacji: tour de Śląsk”, Śląska Wicekurator Oświaty Elżbieta Modrzewska, Dyrektor Delegatury Kuratorium w Częstochowie Anna Muzyka oraz Zastępca Dyrektora Delegatury Barbara Matczak odwiedziły gminę Wręczyca Wielka. W trakcie wizyty delegacja z kuratorium spotkała się z samorządowcami, w tym z wójt gminy Anną Sygudą oraz dyrektorem ZOPO Mateuszem Wąsińskim, a także z przedszkolakami, uczniami, nauczycielami i z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei, Mariolą Wróbel

Wizyta była doskonałą okazją do bezpośrednich rozmów z kadrą szkolną, ale przede wszystkim z uczniami i przedszkolakami. Uczniowie szkoły zaprezentowali działalność placówki, ukazując w pigułce swoje codzienne życie edukacyjne. Następnie odbył się panel dyskusyjny, w którym nauczyciele oraz goście rozmawiali o problemach i perspektywach polskiej oświaty. Była to bardzo merytoryczna wymiana poglądów, zakończona cennymi wnioskami, które mogą przyczynić się do poprawy jakości edukacji.
W trakcie wizyty goście mieli również okazję odwiedzić plac budowy, aby zobaczyć postępy w rozbudowie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei.
Głównym celem projektu „Autostrada do edukacji: tour de Śląsk” jest odwiedzanie mniejszych miejscowości na Śląsku, aby spotkać się w nich z nauczycielami, uczniami i przedszkolakami oraz wysłuchać, jak edukacja wygląda z perspektywy tych społeczności. Dzięki takim wizytom możliwe jest lepsze zrozumienie potrzeb i wyzwań, z jakimi borykają się placówki oświatowe w mniejszych miejscowościach. Projekt ten ma na celu nie tylko monitorowanie stanu edukacji, ale także budowanie dialogu i wspieranie lokalnych inicjatyw edukacyjnych, co przyczynia się do podnoszenia jakości nauczania i uczenia się w całym regionie.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wręczyca Wielka, Kalej

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Wręczyca Wielka, Kalej

Zginął motocyklista

Jarosław Jędrysiak7 października 2017