Wszystkie posty oznaczone "Janina Gworys"

  • Zimnowoda
    Wychowawczyni pokoleń

    UROCZYSTOŚĆ. Msza święta, wspomnienia i tablica pamiątkowa na murach dawnej szkoły, o której budowę zabiegała – tak...

  • Zimnowoda
    Pamięć o zasłużonej

    UPAMIĘTNIENIE. Janina Gworys przez pół wieku uczyła i wychowywała w szkole kolejne pokolenia dzieci z Zimnowody. 35...