Region

Ponad 300 mln zł na drogi

Łącznie w konkursie zostało złożonych dwadzieścia dziewięć projektów, z tego dwadzieścia cztery dotyczyły dróg, dla których właścicielem jest Województwa Śląskie.
Ponad 300 mln zł na drogi

KOMUNIKACJA. Kwota ponad 300 mln zł zastanie przeznaczona na wybudowanie przeszło 17 km dróg o strategicznym znaczeniu dla komunikacji w województwie.

„Jeśli spojrzeć na mapę województwa, można łatwo przekonać się, jak duże ułatwienia stanowią odcinki, które dofinansowało województwo. Drogi te mają kluczowe znaczenie dla kierowców i znakomicie wpisują się w siatkę połączeń w regionie. Liczba wniosków, które zostały złożone, świadczy o tym, że potrzeby w tej dziedzinie nadal są ogromne” – mówi marszałek Wojciech Saługa.

Dofinansowanie dotyczy: dalszych prac związanych z budową Trasy N-S w Rudzie Śląskiej (ta docelowo ma połączyć się Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4), realizacji kolejnych etapów – nr 4 i 5 budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna oraz budowy obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942.

Łącznie w konkursie zostało złożonych dwadzieścia dziewięć projektów, z tego dwadzieścia cztery dotyczyły dróg, dla których właścicielem jest Województwa Śląskie. Kwota, o jaką wszystkie aplikowały, to prawie 2,2 mld zł. Kwota przeznaczona na konkurs to ponad 570 mln zł.

Dla Częstochowy zabrakło pieniędzy

Po ocenieniu wszystkich projektów okazało się, że na piątym miejscu – ex aequo – w rankingu uplasowały się dwie inwestycje: przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II oraz przebudowa DW 491 od granicy Częstochowy do granic województwa śląskiego. Łączna kwota aplikowanych środków w tych dwóch przypadkach to ponad 224 mln zł. To, po dodaniu do kwot aplikowanych na cztery projekty inwestycyjne, przekroczyłoby możliwości alokacji przeznaczonej na ten konkretny konkurs.

Jak podkreśla Urząd Marsząłkowski zaistniała sytuacja „ w żaden sposób nie wyklucza takiej decyzji w przyszłości, kiedy będą w dyspozycji Zarządu Województwa wystarczające środki. To może nastąpić bądź w wyniku oszczędności, bądź też po rozstrzygnięciu ewentualnych protestów, na które musi być zabezpieczona kwota w wysokości 10 proc. alokacji konkursu.

Przypomnijmy, że w obecnie rozstrzygniętym konkursie zarząd województwa śląskiego wprowadził warunek, iż wnioskowane dofinansowanie dla jednego projektu nie może przekroczyć wartości 25 proc. alokacji przyznanej na konkurs – czyli nie może być wyższe niż ok. 147 mln zł.

Takie rozwiązanie dało możliwość dofinansowania większej liczby projektów, ponieważ już na wstępie było wiadomo, że liczba inwestycji, które mogą stanąć do tej konkurencji, jest dość długa, a ich szacunkowa wartość dofinansowania znacznie przewyższała dostępne środki.

Decyzja była również podyktowana zmniejszeniem potencjalnego zagrożenia dla realizacji wskaźnika dla Osi Priorytetowej VI Transport. Do końca 2018 roku powinny zostać zakończone projekty, które zagwarantują 25,5 km nowych dróg. W przypadku nieosiągnięcia tego celu konsekwencją może być strata 6 proc. alokacji stanowiącej rezerwę wykonania.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Region

Przestępcy przemycali ludzi do Niemiec

Jarosław Jędrysiak25 kwietnia 2024

Na autostradzie też łapią

Jarosław Jędrysiak29 marca 2024

Poprawa na drogach – dobry początek roku

Jarosław Jędrysiak13 marca 2024

Wojsko pojedzie po drogach publicznych

Jarosław Jędrysiak1 marca 2024

Na ekspresówce nadal roboty

Jarosław Jędrysiak15 lutego 2024

Uwaga, oszukują „na Tauron”

Jarosław Jędrysiak15 lutego 2024