Kłobuck

Na co idą opłaty za śmieci?

Nie może być też tak, że gmina pobiera środki z opłat śmieciowych mieszkańców i przeznacza je na inne cele niż obsługa systemu gospodarki odpadami. A i takie podejrzenia formułowano bodaj w większości gmin naszego powiatu. ARCH.
Na co idą opłaty za śmieci?

GOSPODARKA. Kłobucki magistrat udostępnił dane dotyczące wydatków związanych z gminną gospodarką śmieciową. Pokazują one, jaki procent kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami stanowi koszt ich wywozu i utylizacji

Przepisy określają, że gospodarka śmieciowa w gminach ma być w całości finansowana z wpłat wnoszonych przez mieszkańców. Nie może być więc tak, że gmina dołoży do tego z własnego budżetu, by mieszkańcy mogli płacić mniej za odbiór koszy – bo i takie postulaty w różnych gminach się słyszy. Nie może być też tak, że gmina pobiera środki z opłat śmieciowych mieszkańców i przeznacza je na inne cele niż obsługa systemu gospodarki odpadami. A i takie podejrzenia formułowano bodaj w większości gmin naszego powiatu – więc można domniemywać, że pojawiają się one wszędzie. Zwłaszcza tam, gdzie – jak ostatnio w Kłobucku czy Wręczycy – mocno rosną opłaty za odbiór odpadów.
Na co idą opłaty od mieszkańców?
Według przepisów to, co płacą mieszkańcy, może być wydane jedynie na obsługę gospodarki odpadami, a więc zwłaszcza na ich odbiór, transport i utylizację. Dodatkowe dopuszczalne i uzasadnione wydatki idą z tej puli środków na punkty selektywnej zbiórki odpadów – istniejące i działające w gminach. Wydatki są możliwe też na administracyjną obsługę systemu i na propagowanie wśród mieszkańców wiedzy o zasadach postępowania ze śmieciami – czyli np. na druk i kolportaż ulotek, które zresztą zostały opracowane w wielu z polskich gmin. Koszty na gospodarkę śmieciową to w niektórych gminach także zakup własnych koszy – na co niektóre samorządy decydowały się, by w dłuższej perspektywie uzyskać niższe koszty odbioru odpadów dzięki nadziejom na pobudzenie konkurencji między firmami.
Finanse gmin podlegają stałej kontroli i wydatkowanie środków zebranych od mieszkańców w ramach opłat za śmieci na cele inne niż gospodarka śmieciowa spotkałoby się z reakcją organów kontrolnych i ukróceniem takiego procederu. I konsekwencjami dla winowajców. Równocześnie zdarza się oskarżanie gmin o to, że dorabiają na śmieciach. I tu być może też pokrzywdzeni takimi opiniami powinni poszukiwać stosownych konsekwencji.
smieci-wykres

Udział poszczególnych wydatków w ogólnych kosztach gospodarki śmieciowej Kłobucka

Jak rosną wydatki?
W gminie Kłobuck wydatki na gospodarkę odpadami w ostatnich latach rosną, a w roku ubiegłym wzrost ten był wręcz gigantyczny. Jeśli zestawić rok 2016 z 1,6 mln zł kosztów funkcjonowania gospodarki śmieciowej w gminie z blisko 2,8 mln zł takich kosztów w roku 2019, to można zauważyć, że różnica jest kolosalna. Wśród kosztów obsługi systemu największym jest ten związany z odbiorem i utylizacją odpadów. To realizują firmy zewnętrzne, wybierane w drodze przetargów. Osoby choć trochę orientujące się w sytuacji wiedzą, że w tych przetargach ceny wszędzie bardzo wzrosły w ostatnich latach, a konkurencja na rynku niemal już nie istnieje. Gigantyczny wzrost wystąpił także w Kłobucku. W 2016 r. odbiór, transport i utylizacja odpadów kosztowały nieco ponad 1,2 mln zł, a w 2019 r. – już około 2 mln zł.
Jak środkami zarządza Kłobuck?
Aby zobaczyć skalę wydatków na odbiór, wywóz i utylizację odpadów w odniesieniu do innych kosztów gospodarki śmieciowej i zobaczyć, ile i na co jeszcze się wydaje, porównajmy podane przez magistrat dane za rok 2019.
Najdroższy jest oczywiście odbiór odpadów, ich wywóz i utylizacja. To ponad 2 z niespełna 2,8 mln wszystkich kosztów. W ubiegłym roku miasto wydało też dość sporo, bo ponad pół miliona, na zakup koszy. O przyczynach, dla których samorządy się na to decydują, wspomnieliśmy wyżej. Koszty administracyjne obsługi systemu to blisko 155 tys. zł. To – dodajmy – o 30 tys. zł więcej niż trzy lata wcześniej. Funkcjonowanie PSZOK-u to około 67 tys. zł, a koszty edukowania i informowania mieszkańców to – w porównaniu z pozostałymi wydatkami – prawie grosze. Za wydane na to 5,7 tys. zł są m.in. podłogowe gry edukacyjne o tematyce dotyczącej segregacji odpadów dla szkół i przedszkoli. Jaki udział w łącznych kosztach ma każdy z wyżej wskazanych celów wydatkowania pieniędzy zebranych w opłatach śmieciowych od mieszkańców – pokazujemy przejrzyście na wykresie. (jar)
koszt-smieci

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Samorządowe budynki przestaną kopcić

Jarosław Jędrysiak14 kwietnia 2024

Fotografowali wiosnę

Jarosław Jędrysiak10 kwietnia 2024

Rusza wielka inwestycja pod Kłobuckiem

Jarosław Jędrysiak31 marca 2024

Przedszkolaki gośćmi w szkole

Jarosław Jędrysiak26 marca 2024

Są środki na bezcenny zabytek

Jarosław Jędrysiak25 marca 2024

Wkrótce decyzja o budowie drogi wojewódzkiej 491

Jarosław Jędrysiak24 marca 2024