Kłobuck

Powiat Kłobucki na rzecz pracowników i przedsiębiorców

UM Kłobuck
Powiat Kłobucki na rzecz pracowników i przedsiębiorców

Samorząd Powiatu Kłobuckiego wraz z podlegającymi mu jednostkami organizacyjnymi, w ramach posiadanych możliwości, od zawsze stara się wspierać przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie powiatu. Działanie to stało się szczególnie ważne, gdy ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny oraz wprowadzane przez rząd ograniczenia, zaczęły w istotny sposób decydować o sytuacji ekonomicznej firm. W tym trudnym czasie, szczególna rola przypada Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kłobucku, który realizuje szereg form wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców w celu złagodzenia negatywnych skutków, jakie ten stan wywołuje. Do najważniejszych form wsparcia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców, realizowanych przez kłobucki PUP, należy przydzielanie środków finansowych zarówno na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jak również na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników a także należnych od tych wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne. Rozdziału środków dokonuje PUP w Kłobucku, poprzez procedurę kwalifikacji i aprobaty wniosków składanych przez przedsiębiorców.
Urząd pomaga od początku epidemii
By podołać wyzwaniom, od momentu ogłoszenia stanu epidemicznego niemal natychmiast w urzędzie pracy uruchomiono dwie skrzynki podawcze urzędu oraz infolinię dostępną w godzinach od 7.00 do 20.00 do obsługi Tarczy Antykryzysowej. Wnioski przedsiębiorców o pomoc finansową są przyjmowane od początku pandemii w wersji elektronicznej i papierowej. Na stronie urzędu udostępniony został zrealizowany przez PUP film instruktażowy, jak poprawnie należy wypełnić wniosek i skompletować załączniki do „mikropożyczki”. Urząd nie wydaje negatywnej decyzji, o ile wniosek kwalifikuje się do poprawy. W razie takiej potrzeby pracodawcy zapraszani są do PUP w celu uzupełnienia wniosków składanych w wersji papierowej. Wnioski składane elektronicznie poprzez e-PUAP lub podpisem kwalifikowanym obsługiwane są elektronicznie.
– Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku z pełnym zaangażowaniem realizują zadania związane z pomocą dla przedsiębiorców – mówi Henryk Kiepura, Starosta Kłobucki. – Zależy nam, aby jak najefektywniej wykorzystać środki finansowe dla naszych firm – dodaje.
Prawie 10 milionów pomocy
PUP w Kłobucku w ramach naborów, które prowadzone są w sposób ciągły na poszczególne formy wsparcia dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców, samozatrudnionych oraz organizacji pozarządowych do chwili obecnej łącznie wypłacił pomoc finansową w kwocie 9,8 mln złotych. Pomocy tej udzielono w kilku obszarach. Kwotowo najwięcej wypłacono jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, w tym przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Takich wniosków złożono 2456, rozpatrzono 1959, a kwota wypłaconych środków sięgnęła 8.887.300,00 zł.
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych sumuje się w kwotę 694.980,00 zł. Tu złożono 222 wniosków, a rozpatrzono ich 211. Z kolei w zakresie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców złożono 212 wniosków (rozpatrzonych: 44), a kwota wypłaconych środków wyniosła 203.765,78 zł. Nie złożono natomiast wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.
Praca z wnioskami trwa
Aktualnie PUP w dalszym ciągu weryfikuje dużą ilość wniosków przedsiębiorców dotyczących udzielenia pomocy finansowej w różnych obszarach działalności. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, oprócz realizacji zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej, obejmuje wsparciem przedsiębiorców i umożliwia powstawanie nowych firm – realizując szereg zadań w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. (red)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 784 527 273

Więcej w Kłobuck

Samorządowe budynki przestaną kopcić

Jarosław Jędrysiak14 kwietnia 2024

Fotografowali wiosnę

Jarosław Jędrysiak10 kwietnia 2024

Rusza wielka inwestycja pod Kłobuckiem

Jarosław Jędrysiak31 marca 2024

Przedszkolaki gośćmi w szkole

Jarosław Jędrysiak26 marca 2024

Są środki na bezcenny zabytek

Jarosław Jędrysiak25 marca 2024

Wkrótce decyzja o budowie drogi wojewódzkiej 491

Jarosław Jędrysiak24 marca 2024