Powiat

Stypendia dla studentów – przyszłych lekarzy

Czy stypendium 2200 zł miesięcznie zachęci przyszłych młodych lekarzy do decyzji o podjęciu pracy w powiatowej służbie zdrowia? Miejmy nadzieję.
Stypendia dla studentów – przyszłych lekarzy

EDUKACJA. Powiat przyjmuje wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni medycznych na kierunku lekarskim

Dla naszkicowania pewnego wyobrażenia o kontekście i okolicznościach przypomnijmy kilka faktów. Od lat lokalna służba zdrowia ma problem z brakami kadr. Zwłaszcza chodzi tu o podstawową opiekę zdrowotną. Zresztą… kto korzysta, ten wie, że napływ nowych kadr do tej pracy jest żaden. Jest to też jeden z przejawów sytuacji z zainteresowaniem pracą młodych lekarzy – ujmijmy to generalnie – na prowincji. Jeżeli w ogóle ma być szansa na to, że opiekę medyczną będą nad mieszkańcami sprawować kolejne pokolenia lekarzy, potrzeba po pierwsze tego, aby takich osób wykształcić odpowiednio dużo. I aby miały także u nas szansę na zawodowy rozwój – co jest oczywiście bardzo trudne podczas pracy na prowincji. Sytuacja kadrowa w służbie zdrowia jest znana nie tylko lokalnym władzom. Ze znajomości tego stanu rzeczy wyrosło też wszak dążenie do otwarcia studiów medycznych na uniwersytecie w Częstochowie. I wiąże się też z tym współpraca z uczelnią lokalnych samorządów. Wszystko to w sumie ma wytworzyć warunki, w których po prostu w naszej lokalnej służbie zdrowia będzie miał kto pracować. Tu potrzeba różnych zachęt, potrzeba budowania różnych więzi i dobrej atmosfery.
Wsparcie, aby potem popracowali u nas
Stypendium dla studentów kierunków medycznych, o które można wnioskować poprzez złożenie stosownych dokumentów w kłobuckim starostwie, przeznaczone jest dla studentów szóstego roku studiów na kierunku lekarskim. Dla tych, którzy zobowiążą się do podjęcia pracy lekarza w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu – i chodzi tu o podjęcie pracy w publicznej służbie zdrowia zarządzanej przez powiat. Czyli w tej, z której najczęściej korzystają mieszkańcy. Stypendium ma formę wypłat pieniężnych w kwocie 2200 zł co miesiąc w okresie trwania studiów – przez 12 miesięcy od 1 października do 30 września. Praca, którą w związku z pobieraniem stypendium zobowiązany byłby potem podjąć lekarz stypendysta, musiałaby trwać co najmniej 30 miesięcy. Są jeszcze pewne dodatkowe kryteria. Ubiegający się o stypendium musi do 30 września mieć zaliczony piąty rok studiów ze średnią ocen co najmniej 4,0 i musi mieć wpis na rok szósty. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w starostwie od 1 lipca do 18 września. Jest więc czas, by je złożyć. Jest też czas na dopytanie o szczegóły i wymagane załączniki do składanych wniosków. Wśród nich znajduje się m.in. zaświadczenie z uczelni, także o średniej ocen, oświadczenie o niekorzystaniu z urlopów, zobowiązanie do podjęcia pracy. Ważne, że wnioski składane są w zamkniętych kopertach. Przed 25 września rozpatrzy je komisja powołana przez zarząd powiatu. Przewidziane jest też podpisanie stosownej umowy odnośnie do zasad wypłaty stypendium.
Jaki będzie rezultat ogłoszenia tej stypendialnej propozycji powiatu? Poczekamy na to do jesieni. Byłoby dobrze, gdyby podjęte kroki zapewniły naszej służbie zdrowia szansę na uzyskanie nowych pracowników. Zanim podstawowej opieki zdrowotnej, wraz z odejściem na emeryturę ostatnich lekarzy, po prostu nie będzie miał kto pełnić. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Powiat

Rozmawiali o regionalnej drodze rowerowej

Jarosław Jędrysiak19 kwietnia 2024

Nie daj się zrobić „na pompę”

Jarosław Jędrysiak15 kwietnia 2024

Jak poprawnie głosować?

Jarosław Jędrysiak7 kwietnia 2024

„Bezpieczny cyklista”

Jarosław Jędrysiak30 marca 2024

Pijany kierowca traci swój pojazd

Jarosław Jędrysiak27 marca 2024

Policjantka pomogła mamie znaleźć dziecko

Jarosław Jędrysiak24 marca 2024