Powiat

Wytyczne kurii na czas pandemii

Z obowiązku noszenia maski lub przyłbicy ochronnej zwolniony jest jedynie kapłan przewodniczący liturgii. ARCH.
Wytyczne kurii na czas pandemii

KOŚCIÓŁ. Kuria gliwicka wydała wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami na terenie diecezji gliwickiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we mszy świętej dla: osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), osób, które czują obawę przed zarażeniem. W związku z ograniczeniami liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, wiernym parafii, które znajdą się w obszarze tzw. strefy czerwonej udziela się ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we mszy świętej w okresie obowiązywania ww. restrykcji. Zachęca się duszpasterzy, by organizowali transmisje mszy świętych z kościoła dla wiernych, którzy z różnych powodów nie mogą w nich uczestniczyć.
W kościołach obowiązują następujące zasady co do liczby wiernych, którzy mogą przebywać w kościele w czasie sprawowania liturgii: w strefie żółtej – 1 osoba na 4 metry kwadratowe; w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kwadratowych powierzchni kościoła, w której wierni uczestniczą w liturgii.
Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o tym, ile osób może znajdować się w kościele. Z obowiązku noszenia maski lub przyłbicy ochronnej zwolniony jest jedynie kapłan przewodniczący liturgii. W kościołach należy udostępnić dozowniki z płynem dezynfekującym, które powinny być ustawione przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zakazuje się uzupełniania kropielnic wodą święconą i kropienia nią wiernych.
Co z komunią?
Ze względu na sytuację epidemiczną zaleca się kapłanom, aby przygotowywanie paramentów, a zwłaszcza kielicha do sprawowania mszy świętej, spożywanie z niego Krwi Pańskiej oraz puryfikacja były pozostawione głównemu celebransowi, nawet jeśli są obecni kapłani koncelebrujący lub inni posługujący. Kapłani koncelebrujący, jeśli są, powinni przyjmować komunię świętą przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Krwi Pańskiej przed głównym celebransem, który spożywa całą pozostałą Krew Pańską jako ostatni. Podczas każdej liturgii wiernym należy umożliwić przyjęcie komunii świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania komunii świętej jedynie w tej formie, jaką uznaje za słuszną miejscowy duszpasterz. Każdorazowo należy wyraźnie ogłosić wiernym porządek przyjmowania komunii świętej. W przypadku gdy jest więcej szafarzy, należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących komunię świętą do ust i na rękę. Jeśli jest obecny tylko jeden szafarz, najpierw należy udzielić komunii wiernym, którzy przyjmują ją na rękę, a następnie tym, którzy przyjmują ją do ust. Należy pamiętać o zachowaniu odległości między osobami przystępującymi do komunii, a także o to, by osoby przyjmujące Ciało Pańskie na rękę spożyły je bezpośrednio przy kapłanie. Nie należy w tym względzie ponaglać wiernych, aby nie doszło do nadużyć. Kapłani i nadzwyczajni szafarze rozdający komunię świętą powinni bezpośrednio przed tą czynnością, jak i po niej, zdezynfekować ręce. (as)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat

Więcej w Powiat

Stypendium za przyszłą pracę

Jarosław Jędrysiak21 maja 2024

Rozmawiali o regionalnej drodze rowerowej

Jarosław Jędrysiak19 kwietnia 2024

Nie daj się zrobić „na pompę”

Jarosław Jędrysiak15 kwietnia 2024

Jak poprawnie głosować?

Jarosław Jędrysiak7 kwietnia 2024

„Bezpieczny cyklista”

Jarosław Jędrysiak30 marca 2024

Pijany kierowca traci swój pojazd

Jarosław Jędrysiak27 marca 2024