Lipie

Alicja Podgórska zarobiła najwięcej

W całym 2020 roku najwyższe dochody wśród radnych z gminy Lipie osiągnęła Alicja Podgórska – i to mimo prawie 30 tys. straty na działalności gospodarczej.
Alicja Podgórska zarobiła najwięcej

RAPORT. W gminie Lipie liderką dochodów wśród radnych jest wiceprzewodnicząca Alicja Podgórska. Z sumą blisko 140 tys. zł (głównie kwoty brutto). Większość z tej kwoty stanowi jej wynagrodzenie z umowy o pracę w szkole, a reszta to głównie wpływy powiązane z gospodarstwem rolnym. Barierę stu tysięcy dochodów brutto przekracza jeszcze tylko Janusz Mączka, który zarabia na skupie złomu. Kilkoro radnych zadeklarowało też dochody bliskie stu tysięcy, ale jednak poniżej tej granicy. Są i tacy – na drugim końcu skali – którym muszą wystarczyć środki bardzo skromne. Szczegóły w naszym raporcie

Alicja Podgórska
wiceprzewodnicząca

Środki pieniężne: brak. Nieruchomości: dom 185,64 m kw. o wartości 580 tys. zł; gospodarstwo rolne 11,3690 ha o wartości 230 tys. zł z budynkami gospodarczymi o wartości 230 tys. zł; hala produkcyjna 288 m kw. o wartości 450 tys. zł; hala produkcyjna 171 m kw. o wartości 200 tys. zł; kotłownia i socjalne 50 m kw. o wartości 180 tys. zł; budynek mieszkalny 66 m kw. o wartości 100 tys. zł (wszystko współwłasność z synem). Dochód za rok 2020: gospodarstwo rolne 29 804,57 zł; zarządzanie działalnością gospodarczą – strata -28 979,28 zł; umowa o pracę 81 960,09 zł; dieta radnej 9,6 tys. zł; renta syna 9003,34 z ł ; dotacja ARiMR za 2019 rok 9241,68 zł, za 2020 rok 29 124,83 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: toyota rav-4 z 2008 r. o wartości 32 tys. zł; koparko-ładowarka CAT 428E z 2010 r. o wartości 130 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt na remont i rozbudowę domu 163 727,42 zł; kredyt gotówkowy 69 058,63 zł; leasing 18 818,88 zł.
Mariusz Widera
wiceprzewodniczący

Środki pieniężne: 42 550,95 zł. Nieruchomości: do 113,4 m kw. o wartości 150 tys. zł na działce 0,06 ha o wartości 10 tys. zł; mieszkanie 37,89 m kw. o wartości 80 tys. zł; mieszkanie 38 m kw. o wartości 108 tys. zł; gospodarstwo rolne 1,7674 ha o wartości 10 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2020: gospodarstwo rolne 4325,87 zł; dieta sołtysa 2 tys. zł; dieta radnego 9,6 tys. zł; z tytułu zatrudnienia 27 552,47 zł; dochód z inkaso 1659,20 zł; dopłaty bezpośrednie 1652,56 zł; dochód z wynajmu mieszkania 4,8 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: dacia sandero z 2014 r. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.
Maria Gworys
radna

Środki pieniężne: 10 729,17 zł. Nieruchomości: brak. Dochód za rok 2020: emerytura 17 553,52 zł; dieta sołtysa 2 tys. zł; dieta radnej 9 tys. zł; inkaso 1769,60 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.
Andrzej Kilan
radny

Środki pieniężne: 11 793,41 zł. Nieruchomości: dom 75 m kw. o wartości 93 750 zł; gospodarstwo rolne 4,5554 ha o wartości 160 tys. zł; budynek gospodarczy 94,5 m kw. o wartości 25 tys. zł; obora 100 m kw. o wartości 53 tys. zł; stodoła 163 m kw. o wartości 64 tys. zł. Dochód za rok 2020: gospodarstwo rolne 12 903,17 zł; renta 3672,31 zł; emerytura 8447,25 zł; pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich 9,7 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: ciągnik ursus z 1985 r. o wartości 11 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.
Zbigniew Kilan
radny

Środki pieniężne: 708,34 zł; PKZP 2648 zł. Nieruchomości: dom 180 m kw. o wartości 430 tys. zł na działce 0,085 ha o wartości 60 tys. zł. Dochód za rok 2020: wynagrodzenie ze stosunku służbowego 88 842,04 zł; dieta radnego 9 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt hipoteczny 23 549,28 zł; pożyczka pieniężna 26 390,24 zł (oba jako współkredytobiorca).
Mirosław Klimaszewski
radny

Środki pieniężne: 17 852,22 zł. Nieruchomości: dom 113,8 m kw. o wartości 300 tys. zł na działce 0,1287 ha o wartości 4 tys. zł; mieszkanie 59,3 m kw. (3,36 m kw. piwnicy) o wartości 150 tys. zł; grunt rolny 0,3203 ha o wartości 10 tys. zł; 13/1000 udział w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt o wartości 10 tys. zł; 37,54 m kw. udział w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku mieszkalnego o wartości 50 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2020: emerytura 70 996,24 zł; działalność wykonywana osobiście 15 624,30 zł; pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich 10 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt mieszkaniowy hipoteczny 108 669,73 zł (wspólnie z żoną), kredyt konsolidacyjny 29 918,31 zł (wspólnie z córką); kredyt konsolidacyjny powtórny 144 457,11 zł.
Izabela Konc
radna

Środki pieniężne: 13 304,59 zł. Nieruchomości: mieszkanie 49,44 m kw. o wartości 30,4 tys. zł (współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2020: emerytura i wczasy dla nauczycieli emerytów 32 404,04 zł; dieta radnej 9,6 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: volkswagen passat z 2005 r. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.
Ryszard Kotala
radny

Środki pieniężne: brak. Nieruchomości: dom 100 m kw. o wartości 150 tys. zł; gospodarstwo rolne 1,7498 ha o wartości 30 tys. zł (większość w dzierżawie); działka budowlana 0,1265 ha o wartości 10 tys. zł; budynek gospodarczy 140 m kw. o wartości 50 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2020: emerytura 31 506,80 zł; dieta radnego i sołtysa 11 tys. zł; inkaso 2315,20 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.
Ewa Kuc
radna

Środki pieniężne: 4108,95 zł; 172,65 euro. Nieruchomości: dom 180 m kw. o wartości 200 tys. zł na działce 0,1 ha o wartości 15 tys. zł (wszystko współwłasność majątkowa). Dochód za rok 2020: ze stosunku pracy 76 009,26 zł; dieta radnej 9,6 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: renault clio z 2011 r. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: pożyczka gotówkowa 12 103,80 zł; kredyt odnawialny 24,4 tys. zł.
Jacek Majchrzak
radny

Środki pieniężne: 1501,63 zł. Nieruchomości: dom 110 m. kw. o wartości 200 tys. zł na działce 0,304 ha o wartości 45 tys. zł; gospodarstwo rolne 5,7754 ha o wartości 45 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2020: gospodarstwo rolne 14 608,05 zł; działalność gospodarcza – samozatrudnienie (działalność terapeutyczna) 62 623,33 zł; dieta sołtysa 2 tys. zł; dieta radnego 9,6 tys. zł; umowa zlecenie 8648 zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: citroen c5 z 2009 r.; peugeot 208 z 2014 r.; peugeot 508 z 2019 r.; ciągnik rolniczy MF255 (współwłasność z córką). Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: pożyczka 65 426,66 zł.
Janusz Mączka
radny

Środki pieniężne: 86 996,96 zł. Nieruchomości: dom 100 m kw. o wartości 120 tys. zł na działce 0,25 ha o wartości 10 tys. zł; gospodarstwo rolne 1,7330 ha o wartości 50 tys. zł (większość w dzierżawie); grunt 0,1416 ha i budynek 33 m kw. pod działalność gospodarczą o wartości 100 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochód za rok 2020: gospodarstwo rolne 3975,85 zł; działalność gospodarcza (skup złomu) 92 575,47 zł; dieta radnego 9 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: audi q5 z 2011 r. o wartości 60 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: dotacja – zaliczka zwrotna (w związku z COVID-19) 69 758 zł.
Dawid Pawelec
radny

Środki pieniężne: 6 tys. zł. Nieruchomości: gospodarstwo rolne 2,9088 ha o wartości 50 tys. zł. Dochód za rok 2020: gospodarstwo rolne 5139,14 zł; działalność gospodarcza (usługi rolno-leśne; grabarz) 26 427,83 zł; dopłaty bezpośrednie 10 650 zł; dieta radnego 9 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: przyczepa leśna zrywkowa 20 tys. zł. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.
Krzysztof Szczepaniak
radny

Środki pieniężne: brak. Nieruchomości: garaż 30 m kw. o wartości 30 tys. zł; działka 20,16 ha o wartości 289 tys. zł; działka 1,84 ha o wartości 620 tys. zł (ostatnia – jako współwłaściciel). Dochód za rok 2020: działalność gospodarcza (produkcja wyrobów z betonu) 19 686,63 zł; jako członek zarządu w spółce 30 192 zł; dieta radnego 9,6 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: kredyt hipoteczny 1 174 082,96 zł; leasing operacyjny 126 080,94 zł.
Piotr Woźniak
radny

Środki pieniężne: 22 429,31 zł. Nieruchomości: dom 85 m kw. o wartości 100 tys. zł na działce 0,1528 ha o wartości 20 tys. zł; gospodarstwo rolne 2,3918 ha o wartości 26 tys. zł. Dochód za rok 2020: gospodarstwo rolne 3302,06 zł; działalność gospodarcza (obróbka drewna) 41 411,25 zł; dieta radnego 9,6 tys. zł. Mienie powyżej 10 tys. zł: brak. Zobowiązania pieniężne powyżej 10 tys. zł: brak.

(dane zestawił: Jarosław Jędrysiak)

Masz ciekawy temat? Napisz do nas list!
Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem? Masz ciekawy temat? Napisz do nas! Listy od czytelników już wielokrotnie nas zainspirowały, a na ich podstawie powstały liczne teksty.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Lipie

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Lipie

Współpraca ZSP w Lipiu dla edukacji ekologicznej uczniów

Jarosław Jędrysiak16 lipca 2024

Odpowiedzialna pracownica nagrodzona

Jarosław Jędrysiak11 marca 2024

Podali, kto odpowiada za odśnieżanie

Jarosław Jędrysiak7 grudnia 2023

Pojedzie do Doliny Krzemowej

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2023

„Być jak Ignacy” w Lipiu

Jarosław Jędrysiak14 czerwca 2023

Tablica pokaże jakość powietrza

Jarosław Jędrysiak30 maja 2023