Powiat

ZUS da pieniądze pracodawcom

Przynajmniej część firm ma szansę wnioskować do ZUS o środki na projekty poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy. ARCH.
ZUS da pieniądze pracodawcom

Kwotę 100 milionów złotych Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczy dla przedsiębiorców na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Środki są do wzięcia w drodze konkursu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił go dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na ten cel przeznaczono 100 mln zł. Wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku.
– Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 milionów złotych – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł.
– Konkurs adresowany jest do płatników, którzy nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ani z opłacaniem podatków. Nie mogą być też w stanie upadłości, czy pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji oraz postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.
ZUS wybierze projekty, które faktycznie poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.
Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne na stronie ZUS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można również kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.
Jeżeli ktoś korzystał z tego rodzaju wsparcia, powinien wziąć pod uwagę, że płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Powiat

Wykryto 61 wykroczeń

Jarosław Jędrysiak13 czerwca 2024

Sprawdź to, gdy rozpoczynasz nową pracę

Jarosław Jędrysiak13 czerwca 2024

„Zmieścimy się wszyscy”

Jarosław Jędrysiak3 czerwca 2024

Policyjny turniej

Jarosław Jędrysiak2 czerwca 2024

Automatycznie wyrejestrują stare auta

Jarosław Jędrysiak29 maja 2024

Stypendium za przyszłą pracę

Jarosław Jędrysiak21 maja 2024