Krzepice

Mieszkańcy osiedla przeciw drodze do budowy

A w ratuszu rozstrzygać się będzie sprawa tymczasowej drogi do budowy nowych domów wielorodzinnych. Mieszkańcy osiedla Dąbrowa takiej drogi blisko swoich domów nie chcą. Wskazują też argumenty, które mają dowodzić, że byłaby to budowa bezprawna. Co zrobi z tym miejski samorząd?
Mieszkańcy osiedla przeciw drodze do budowy

Obawiają się, że gdy nieopodal będzie realizowana budowa domów wielorodzinnych, to cały ciężki transport pójdzie pod ich oknami. Napisali petycję w tej sprawie. Rada gminy zamierza przekazać ją do rozpatrzenia burmistrzowi

Budowa to zawsze jakaś uciążliwość dla otoczenia. Często nie da się takich spraw uniknąć. Mieszkańcy osiedla Dąbrowa w Krzepicach ze szczególną obawą odnoszą się zwłaszcza do jednego z aspektów budowy, która jest planowana w ich sąsiedztwie. Chodzi o tymczasową drogę do budowy.
Nieopodal osiedla Dąbrowa ma powstać co najmniej pięć mieszkalnych budynków wielorodzinnych w zabudowie szeregowej. Rzecz w tym, że w związku z tą budową miałaby powstać tymczasowa droga dojazdowa blisko osiedla Dąbrowa. Jak zwracają uwagę mieszkańcy – którzy w tej sprawie złożyli do rady gminy petycję – droga ta miałaby przebiegać także przez teren zieleni urządzonej, ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy, którzy mieliby sąsiadować z tą tymczasową drogą, wyrażają w petycji stanowczy sprzeciw przeciwko jej budowie.
Składający petycję zauważają, że do miejsca planowanej budowy jest możliwy dojazd istniejącymi już ulicami – Andersa, a także Chopina. Zwracają uwagę, że na terenach zieleni urządzonej jest zakaz budowania dróg. Petycję podpisało 77 osób.
W miniony wtorek petycją zajęła się istniejąca w takim celu komisja rady gminy. Komisja stwierdziła przy tym, że decyzje w sprawach, z którymi ma związek petycja, pozostają w kompetencji burmistrza. W efekcie sprawa budowy tymczasowej drogi dojazdowej w Krzepicach w pobliżu osiedla Dąbrowa jest do rozpatrzenia przez burmistrza, a nie przez radę. Zdecydowano więc, by petycję przekazać do rozpatrzenia burmistrzowi. Decyzję w tej sprawie zaplanowano na dzisiejszą sesję. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Krzepice

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Krzepice

Z myślą o strefie ekonomicznej

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Uczniowie porządkowali zabytkowy kirkut

Jarosław Jędrysiak27 czerwca 2024

W trosce o bezpieczeństwo dzieci

Jarosław Jędrysiak25 czerwca 2024

Woda i ścieki mocno w górę

Jarosław Jędrysiak19 czerwca 2024

Będzie przebudowa skrzyżowania na obwodnicy

Jarosław Jędrysiak14 czerwca 2024

Budują ulicę

Jarosław Jędrysiak28 maja 2024