Powiat

23 lepsze przejścia w Kłobucku – a i to nie wszystko

Spora inwestycja w bezpieczeństwo. Dobrze wiedzieć, ze będzie realizowana także u nas.
23 lepsze przejścia w Kłobucku – a i to nie wszystko

To duży projekt. Bezpieczeństwo ruchu drogowego zostanie poprawione aż w 314 lokalizacjach. Co ważne – także w naszym powiecie. Gdzie?

Zacznijmy od tego, że to inwestycje w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) na lata 2021-2024, dzięki którym zyskają w szczególności niechronieni użytkownicy dróg.
– Od inauguracji programu w 2021 roku podnieśliśmy poziom bezpieczeństwa już na 260 przejściach dla pieszych, a łączna wartość tych inwestycji wyniosła prawie 23 mln zł – podają w służbach prasowych GDDKiA.
Duży projekt
Ogłoszony 1 sierpnia przetarg na realizację kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach to kolejny etap programu PBID. Jego celem jest dostosowanie wszystkich przejść dla pieszych, którymi zarządza katowicki oddział GDDKiA, do oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa. Postępowanie przetargowe zostało podzielone na siedem części. Celem jest, by prace zostały wykonane w czasie sześciu miesięcy od daty podpisania umowy.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, projektu docelowej organizacji ruchu, wykonanie robót polegających na budowie dedykowanego oświetlenia lub oświetlenia strefy przejściowej. Wykonane zostaną również niezbędne prace brukarskie, w tym budowa dojść dla pieszych i „kostki integracyjne” – oznaczające krawędź chodnika przy przejściu dla pieszych. Tam, gdzie będzie to niezbędne, zmodyfikowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.
Także u nas
Zostawiamy tu na boku inwestycje w innych regionach. Bo będą one prowadzone w sumie na kilkunastu drogach krajowych w województwie. U nas chodzi o drogę krajową nr 43 relacji Wieluń-Częstochowa. Powstanie tu od razu dużo bezpiecznych przejść dla pieszych.
Przewidziana jest realizacja inwestycji w jednej lokalizacji w Krzepicach, w trzech lokalizacjach w Gruszewni, w pięciu w Libidzy i aż w 23 w Kłobucku. Liczba może robić wrażenie i pozwalać myśleć o rozwiązaniu problemów z bezpieczeństwem w sposób kompleksowy.
Procedury trwają
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych. Kryterium oceny ofert stanowią tu cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości (maksymalnie 40 proc – za przedłużenie jej o 2 lata). Sprawa właśnie się waży. Otwarcie ofert wyznaczono na 18 sierpnia.
Dla bezpieczeństwa pieszych
Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, a w niektórych lokalizacjach dodatkowo oświetlenia strefy przejściowej, stanowi kontynuację planu poprawy BRD na przejściach dla pieszych. Przyczyni się to do bezpiecznego przekraczania dróg przez niechronionych uczestników ruchu. Dzięki wykonaniu dedykowanego oświetlenia ulicznego zwiększona zostanie widoczność pieszych. Umożliwi to również wcześniejszą reakcję kierowców na sytuację na drodze. To również skuteczne i efektywne rozwiązanie z zakresu inżynierii drogowej, znacznie podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu – szczególnie w grupie najbardziej narażonych na poważne skutki zdarzeń drogowych, niechronionych użytkowników dróg. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejących drogach.
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej
Realizacja tej i kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach jest możliwa dzięki rządowemu Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar. Realizacja zadań w ramach programu umożliwi eliminację realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w połączeniu z zadaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK), pozwoli docelowo na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych. Program wskazuje źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Jest spójny ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach PBDK.
Wyżej opisana inwestycja jest przewidziana do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Powiat

Świetne wyniki naszych maturzystów

Jarosław Jędrysiak12 lipca 2024

Wystartował „Dobry Start”

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Podano stan kont ZUS po waloryzacji składek

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Na międzynarodowych łączach

Jarosław Jędrysiak10 lipca 2024

Radary poszły w ruch

Jarosław Jędrysiak9 lipca 2024

Wkrótce rusza kolejna odsłona programu „Dobry start”

Jarosław Jędrysiak22 czerwca 2024