Powiat

Zagrożenie suszą w powiecie

Zagrożenie suszą w powiecie

W szeregu gmin powiatu kłobuckiego stwierdzono zagrożenie wystąpieniem suszy rolniczej. Potwierdzają to raporty Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Dane dotyczące zagrożenia suszą są dostępne na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, gdzie można je wyświetlić dla każdej z gmin powiatu. Dotyczą poszczególnych upraw na różnych kategoriach gleb. Choć szczegółowe dane różnią się dla poszczególnych gmin, w każdej w powiecie kłobuckim problem zagrożenia wystąpieniem suszy rolniczej zaistniał.
Osobom prowadzącym uprawy daje to możliwość wnioskowania o oszacowanie strat z powodu suszy. Obecnie procedura jest w znacznym stopniu zautomatyzowana. Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych z powodu suszy składa się drogą elektroniczną poprzez aplikację dostępną na stronie rządowej aplikacje.gov.pl/app/susza – przy czym podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września 2023 r. Niemniej zająć się tematem można już teraz, gdyż możliwe jest kilkukrotne uzupełnianie danych – aż do momentu przesłania wniosku.
W praktyce wygląda to tak, że producent rolny samodzielnie określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w gospodarstwie rolnym. Nie może napisać rzeczy oderwanych od rzeczywistości, bo wszystko jest automatycznie sprawdzane przez aplikację. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pobierane są więc w tym celu dane co do upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie wraz z danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Z kolei z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach są dane weryfikacyjne dotyczące zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.
Po wprowadzeniu danych, jeśli szkody wynoszą powyżej 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym (średniej z ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia suszy), to aplikacja generuje automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy. Można śmiało zacząć już szacować straty, bo w miarę poszerzania się zasięgu zjawiska suszy będzie można je jeszcze uzupełniać. Aż do podpisania wniosku profilem zaufanym (może też być uwierzytelnienie przez bankowość elektroniczną) i wysłania do zatwierdzenia przez wojewodę. Warto zaznaczyć, że każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.
Jest też możliwość niezgodzenia się z oszacowaniem, którego dokona aplikacja. Wtedy można się zgłosić do gminy i o oszacowanie strat zwrócić się do działającej w gminie komisji do takich spraw. W takim wypadku należy jednak pamiętać, że szacowanie przez komisję jest możliwe po zgłoszeniu takiej potrzeby jeszcze przed zbiorem upraw objętych suszą. Ale też zgłoszenie to nie może być później niż w pierwszej połowie września. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Powiat

Świetne wyniki naszych maturzystów

Jarosław Jędrysiak12 lipca 2024

Wystartował „Dobry Start”

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Podano stan kont ZUS po waloryzacji składek

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Na międzynarodowych łączach

Jarosław Jędrysiak10 lipca 2024

Radary poszły w ruch

Jarosław Jędrysiak9 lipca 2024

Wkrótce rusza kolejna odsłona programu „Dobry start”

Jarosław Jędrysiak22 czerwca 2024