Powiat

Tauron zapewni lepszą współpracę fotowoltaiki z siecią

Tauron zapewni lepszą współpracę fotowoltaiki z siecią

Problemy napięciowe w szczególnych warunkach pogodowych to sytuacja, z którą zetknąć się mogli posiadacze mikroinstalacji fotowoltaicznych. Nowe działania Tauron Dystrybucji prowadzą do zdecydowanej poprawy sytuacji i rozwiązania problemu

Szczególnie w słoneczne dni, gdy ograniczona jest autokonsumpcja energii po stronie jej wytwórcy, dochodzi do problemów napięciowych. One z kolei są przyczyną szeregu reklamacji zgłaszanych Tauronowi przez klientów. Zgłaszane jest na przykład, że w słoneczne dni często wyłącza się falownik. Aby problem rozwiązać, Tauron Dystrybucja prowadzi w ostatnich latach działania inwestycyjne i eksploatacyjne poprawiające współpracę mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną.
Obecnie spółka monitoruje na bieżąco parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów sieci, a także podejmuje działania inwestycyjne i eksploatacyjne. Firma inicjuje również działania formalne i kontrolne dotyczące niepoprawnych przyłączeń. Ich celem jest to, by mikroinstalacje o zawyżonych parametrach lub generujące energię niezgodnie z umową nie powodowały wyłączeń falowników u pozostałych prosumentów. Istotną przyczyną takiej sytuacji jest fakt, że energia produkowana przez prosumentów w szczególnych warunkach pogodowych nie jest zużywana na własne potrzeby.
– Z naszych opracowań wynika, że autokonsumpcja energii wynosi około 20 proc. Pozostała część wyprodukowanej energii jest wprowadzana do sieci, co powoduje wzrost napięcia powyżej dopuszczalnych norm, a w konsekwencji wyłączenie się falownika. Takie działanie mikroinstalacji jest prawidłowe, ponieważ chroni urządzenia przed uszkodzeniami na skutek zbyt wysokiego napięcia w sieci – wyjaśnia Ewa Groń, rzecznik prasowa Tauron Dystrybucji.
Niektórzy robią to, co zakazane
Wspomniane normy to wartość w przedziale 207-253V dla napięcia 230V oraz 360V-440V dla napięcia 400W. Przekroczenie ich powoduje właśnie automatyczną reakcję instalacji, która chroni ją przed uszkodzeniem. Reklamacje, które wpływają do spółki od klientów wskazują, że niektórzy klienci zmieniają ustawienia trybu pracy falownika, aby móc generować więcej energii. Takie działanie jest jednak niezgodne z prawem i stwarza zagrożenie dla wszystkich mikroinstalacji pracujących w okolicy oraz urządzeń wszystkich osób zasilanych z danego obwodu.
– Analizując reklamacje dotyczące wyłączeń spowodowanych zbyt wysokim napięciem, zauważamy, że inne mikroinstalacje zlokalizowane w sąsiedztwie zgłaszającego mają niepoprawne ustawienia inwertera. Powoduje to podbijanie napięcia w sieci – wyjaśnia Ewa Groń.
Dla przykładu biorąc pod uwagę tylko obszar gliwicki, Tauron Dystrybucja wykrył ponad aż 1500 niepoprawnych nastaw falowników i 1600 przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej.
– Zidentyfikowaliśmy na przykład klienta, którego moc mikroinstalacji miała wynosić 48 kW, a wprowadzał do sieci 10 razy więcej energii. To sugeruje 10-krotnie większe źródło niż zostało zgłoszone do spółki – tłumaczy rzeczniczka spółki.
Bezpieczne mikroinstalacje
Aby wyeliminować przypadki działań niezgodnych z prawem, których dopuszczają się właściciele mikroinstalacji, Tauron Dystrybucja podjął decyzję o rozpoczęciu kontroli. – Sprawdzamy poprawność montowanych mikroinstalacji przyłączonych do naszej sieci pod trzema względami: przekroczeń mocy zainstalowanej, przekroczeń napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej oraz wprowadzania energii do sieci bez zawartej umowy – podaje Ewa Groń.
Następnie w oparciu o posiadane dane pomiarowe do właścicieli mikroinstalacji, którzy dopuszczają się nieprawidłowości, wysyłane są pisma z informacją o ich wykryciu oraz o sposobie ich wyeliminowania. W przypadkach, gdy zamontowana mikroinstalacja jest niezgodna z przepisami prawa oraz zawartą umową, która określa zasady wprowadzania energii do sieci z mikroinstalacji, podawane są ścieżki formalnego uregulowania tej sytuacji. Krótko mówiąc w pierwszej kolejności proponowane jest po prostu rozwiązanie sytuacji. Jeśli jednak klienci nie zareagują na otrzymane wezwanie, następnym krokiem jest przeprowadzenie fizycznej kontroli mikroinstalacji – na miejscu u klienta. Wtedy konsekwencje mogą być mniej przyjemne dla tych, którzy nie stosują się do zasad. Po potwierdzeniu nieprawidłowości takie przypadki będą bowiem kierowane do Urzędu Regulacji Energetyki.
Działania te uzupełniają szereg działań technicznych – inwestycyjnych i serwisowych – które Tauron Dystrybucja prowadzi w celu poprawy sprawności i elastyczności sieci. Podejmowane są działania eksploatacyjne polegające m.in. na regulacji napięcia w stacjach transformatorowych oraz ogólnej poprawie stanu technicznego połączeń prądowych w sieci. Kompleksowe dostosowanie sieci do współpracy z OZE wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych oraz realizacji szeregu działań technicznych poprawiających sprawność i elastyczność sieci. Siłą rzeczy jest to proces rozłożony na najbliższe lata. Jednocześnie spółka przyłączyła już do swojej sieci ponad 400 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Powiat

Poleciały dwa prawka

Jarosław Jędrysiak23 lipca 2024

Świetne wyniki naszych maturzystów

Jarosław Jędrysiak12 lipca 2024

Wystartował „Dobry Start”

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Podano stan kont ZUS po waloryzacji składek

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Na międzynarodowych łączach

Jarosław Jędrysiak10 lipca 2024

Radary poszły w ruch

Jarosław Jędrysiak9 lipca 2024