Powiat

Premie dla młodych rolników

Młodzi rolnicy mogą uzyskać duże wsparcie finansowe.
Premie dla młodych rolników

Do wzięcia jest aż 200 tysięcy złotych. Można się bowiem ubiegać o przyznanie „Premii dla młodych rolników” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Dofinansowanie jest wyższe niż to z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, a wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez PUE ARiMR

Należy znać zasady korzystania ze wsparcia. O przyznanie „Premii dla młodych rolników” z PS WPR 2023-2027 mogą się ubiegać osoby fizyczne, które w dniu złożenia wniosku będą pełnoletnie, ale nie ukończą 41 roku życia. Do tego osoby te nie powinny były jeszcze rozpocząć prowadzenia działalności rolniczej albo rozpoczęły ją nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Warunkiem jest też posiadanie numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wymaga się, aby wnioskodawcy posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia. Potrzeba też złożyć biznesplan, do którego realizacji wnioskodawcy się zobowiąże.
Pomoc ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tysięcy złotych. Wypłata środków będzie realizowana w dwóch ratach. Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, na zakup nieruchomości rolnych lub zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich. Można też te środki wydać na inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich, na zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności oraz na zakup oprogramowania komputerowego.
Wnioski o przyznanie wsparcia można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Termin – do 29 września bieżącego roku. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Powiat

Świetne wyniki naszych maturzystów

Jarosław Jędrysiak12 lipca 2024

Wystartował „Dobry Start”

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Podano stan kont ZUS po waloryzacji składek

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Na międzynarodowych łączach

Jarosław Jędrysiak10 lipca 2024

Radary poszły w ruch

Jarosław Jędrysiak9 lipca 2024

Wkrótce rusza kolejna odsłona programu „Dobry start”

Jarosław Jędrysiak22 czerwca 2024