Opatów

Nie płacą za odpady. Urząd przestrzega spóźnialskich

ARCH.
Nie płacą za odpady. Urząd przestrzega spóźnialskich

To nie jest dowolność. To jest obowiązek. A jednak nie wszyscy go przestrzegają. Nie pozostaną bezkarni

Gmina Opatów odnotowuje zaległości w opłatach za odpady. Dlatego przypomina, że opłatę tę należy uiszczać bez wezwania – na podstawie złożonej deklaracji, do ostatniego dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
Nie jest tak, że można sobie to zignorować i uniknąć konsekwencji. Przede wszystkim to się nie kalkuluje. Brak terminowej wpłaty skutkuje w pierwszej kolejności naliczeniem odsetek – jak dla zaległości podatkowych. Jeżeli mimo tego ktoś się uchyla od obowiązku, to kończy się to wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnienia. Koszt każdego takiego upomnienia wynosi 16 złotych. W przypadku dalszego zwlekania z płatnościami ma miejsce kierowanie sprawy do urzędu skarbowego. Są to tytuły wykonawcze, czyli wnioski o przymusowe ściąganie należności. Dłużnik jest wtedy obciążany wysokimi dodatkowymi kosztami, jak na przykład koszty komornicze, koszty egzekucyjne naliczane przez urząd skarbowy. Następuje też wpis zaległości do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Finalnie zazwyczaj i tak prędzej lub co najwyżej później, ale dochodzi do ściągnięcia należności. Ale wtedy jest to w sumie znacznie drożej niż po prostu w terminie zapłacić za śmieci.
Urząd gminy zachęca do tego, by jednak dokonywać terminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Praktyka pokazuje, że czasem przypomnienie wystarczy. No a na opornych jest bar w postaci całej wyżej opisanej procedury. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opatów

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Opatów

Sukces tenisistów z Opatowa

Jarosław Jędrysiak14 kwietnia 2024

Okazja do usunięcia azbestu

Jarosław Jędrysiak4 grudnia 2023

Boisko już otwarte, pracownia też

Jarosław Jędrysiak24 października 2023

Tłumy na inscenizacji historycznej w Opatowie

Jarosław Jędrysiak18 września 2023

Rekonstrukcja historyczna za tydzień w sobotę

Jarosław Jędrysiak3 września 2023

Modernizacja boiska przy ulicy Szkolnej w Gminie Opatów

Marcin Syguda19 lipca 2023