Opatów

Okazja do usunięcia azbestu

Okazja do usunięcia azbestu

Gmina Opatów proponuje swym mieszkańcom udział w kolejnej akcji naboru wniosków na środki, dzięki którym będzie się można pozbyć wyrobów z azbestu

Takie okazje to nie nowość. Niemniej zawsze warto przypominać, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków – bo jeszcze nie wszyscy skorzystali, którzy mają do usunięcia jakieś produkty zawierające azbest. Kiedyś się z tego szeroko korzystało, dlatego dziś jest taki problem.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nowy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski Program usuwania wyrobów zawierających azbest” w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach rolnych przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstw rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W związku z powyższym Wójt Gminy Opatów ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać tym razem mieszkańcy posiadający gospodarstwo rolne, którzy złożyli w gminie Opatów zgłoszenie odpadów zawierających azbest celem ich odbioru i utylizacji. Chodzi tu o odpady powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia związanego z częścią inwestycji A1.4.1.: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności i którym Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa ( ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki na realizacje powyższego przedsięwzięcia. Cytujemy te wszystkie nazwy dosłownie, bo – jak wiadomo – w takich programach, gdy jest to określone, to jest ważne, bo decyduje, kto może na środki liczyć, a kto nie może.
Wysokość dofinansowania w tym programie obejmuje pokrycie do 100 procent kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów – do limitu, do którego wyliczenia ręcznie z podanego wzoru nawet nie zachęcamy. Po prostu warto wnioskować jeśli się należy, a czy starczy środków czy nie – to i tak się okaże bez podręcznych wyliczeń.
Czas nie jest nieograniczony. Wnioski są przyjmowane w urzędzie gminy tylko do 13 grudnia. Kto się spóźni, może sobie odpuścić, bo wnioski po terminie nie będą brane pod uwagę.
Należy dołączyć do nich: wydrukowane kolorowe zdjęcie składowanego azbestu, potwierdzenie rozliczenia i wypłaty środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokrycia dachowego z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwie rolnym, w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie gminy. Można też pytać o szczegóły w urzędzie gminy pod numerem telefonu 34 319 60 93, wewnętrzny 39. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opatów

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Opatów

Sukces tenisistów z Opatowa

Jarosław Jędrysiak14 kwietnia 2024

Nie płacą za odpady. Urząd przestrzega spóźnialskich

Jarosław Jędrysiak28 listopada 2023

Boisko już otwarte, pracownia też

Jarosław Jędrysiak24 października 2023

Tłumy na inscenizacji historycznej w Opatowie

Jarosław Jędrysiak18 września 2023

Rekonstrukcja historyczna za tydzień w sobotę

Jarosław Jędrysiak3 września 2023

Modernizacja boiska przy ulicy Szkolnej w Gminie Opatów

Marcin Syguda19 lipca 2023