Kłobuck

Piszecie wiersze?

ARCH.
Piszecie wiersze?

Może ktoś pisze obecnie, może ma coś w szufladzie i gotów jest to uzupełnić o nowe dzieło. Teraz można się tym pochwalić. Okazją jest kolejny konkurs imienia najsłynniejszego poety z Kłobucka

Po raz 17. w tym roku organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły „Łowco słów, zapomniany i smutny…”. Honorowy patronat nad nim sprawuje burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski. Warto przypomnieć, że konkurs ma szeroką formułę. Odbywa się w trzech kategoriach. Pierwsza przeznaczona jest dla młodzieży szkolnej w wieku do 18 lat. Ale aż dwie kolejne – dla dorosłych. To rzadkość w konkursach organizowanych przez domy kultury. Może więc… czas się pochwalić swoimi dziełami, może nawet odejść od zwyczaju pisania „do szuflady” i przygotować coś specjalnie na konkurs i zgodnie z jego tematyką?
Te dwie kategorie dla dorosłych rozróżniają miejsce w poetyckiej karierze, w którym znajdują się uczestnicy konkursu. Druga kategoria obejmuje bowiem autorów „po debiucie” – czyli takich, którzy publikowali już swoje dzieła w książkach lub w prasie (to jest w czasopismach lub w prasie ogólnopolskiej), także w wersji elektronicznej na portalach literackich. Kategoria trzecie jest dla autorów „debiutujących” – czyli takich, których wiersze nie były dotąd publikowane w wyżej wspomnianych miejscach. Wszystkich uczestników konkursu obowiązuje kategoria tematyczna: inspiracja wierszem Władysława Sebyły pod tytułem „Poeta”. Ważne, by tę regułę wziąć pod uwagę.
Poza tym konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich osób tworzących w języku polskim. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Autorem wierszy może być tylko jedna osoba. Uczestnikiem konkursu jest autor nadesłanych prac.
Zgodnie z zasadami uczestnicy nadsyłają jeden zestaw wierszy: minimum 2 wiersze – maksimum 4 wiersze. Każdy wiersz opatrzony godłem i dopiskiem „debiut”, „po debiucie”, „młodzież szkolna do lat 18” – zgodnie z właściwą kategorią konkursową. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane. Ważne, że prace nadesłane na konkurs nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, nie mogą brać udziału w innych konkursach, nie mogą być nagradzane w innych konkursach, nie mogą być publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani na stronach internetowych i nie mogą naruszać praw autorskich innych autorów.
W kwestii technicznej: zestawy wierszy zapisane jako dokument w formacie doc, docx lub odt należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: poezja2024@mokklobuck.pl w terminie do 23 stycznia 2024 r. do godz. 24.00. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Do wiadomości należy także dołączyć w formie skanu wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z potrzebnymi klauzulami. Druki można pobrać na stronie MOK-u. Wiadomość od uczestnika powinna też zawierać prawdziwe imię i nazwisko autora. Organizator informuje, że jurorzy konkursu otrzymają do oceny tylko i wyłącznie wydruki wierszy, opatrzone wymaganym godłem, bez wglądu w nazwiska autorów. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad – na pewno warto się skontaktować z MOK-iem.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, statuetkę i dyplom pamiątkowy – ufundowane przez organizatora konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystej VIII Gali Poetyckiej 6 lutego 2024 r. Laureaci zobowiązani są do udziału w uroczystości finałowej oraz osobistego odbioru nagród w tym dniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych wierszy w pokonkursowym tomiku poezji oraz cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów. (jar)

Piszecie wiersze (3648) + plakat

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Łatwiej dojechać nad zalew Zakrzew

Jarosław Jędrysiak16 lipca 2024

Emilia Osadnik ze złotem mistrzostw Polski

Jarosław Jędrysiak15 lipca 2024

Wytańczyli pierwsze miejsce

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Budują dla mieszkańców

Jarosław Jędrysiak8 lipca 2024

Kwiaty dla oświaty, świadectwa dla uczniów

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2024

Wizyta delegacji z Mościsk w Kłobucku

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2024