Kłobuck

23,5 miliona na inwestycje w gminie Kłobuck

Na terenie miasta i gminy na inwestycje pójdzie w tym roku spora góra pieniędzy.
23,5 miliona na inwestycje w gminie Kłobuck

Na ostatniej sesji rady miejskiej uchwalony został budżet gminy Kłobuck na rok 2024. W tym roku dochody budżetu mają wynieść ponad dwadzieścia milionów więcej niż w roku ubiegłym

Blisko 123,6 mln złotych dochodów, blisko 131,7 mln złotych wydatków, w tym prawie 23,5 mln złotych na inwestycje. To główne cyfry tegorocznego budżetu gminy Kłobuck, który został uchwalony w czasie ostatniej grudniowej sesji rady miejskiej.
Z punktu widzenia mieszkańców najistotniejszą częścią budżetu są wydatki majątkowe – czyli to, co idzie na inwestycje w infrastrukturę, z której potem korzysta każdy. Na rozpoczynający się rok zaplanowano w Kłobucku kilka ważnych i oczekiwanych zadań. Spójrzmy najpierw na te największe i zarazem najdroższe.
Oczekiwany most i droga
Najwyższa kwota została zapisana w budżecie przy zadaniu, które przez lata pozostawało po trosze takim kłobuckim węzłem gordyjskim, a po trosze jakby legendą. Chodzi o łącznik drogowy wraz z mostem nad Okszą, jaki pozwoli dojechać bezpośrednio z ulicy Sienkiewicza na ulicę Zakrzewską. Dla mieszkańców Kłobucka, zwłaszcza jego południowej części, to temat bardzo dobrze znany. Mniej zorientowanym podpowiedzmy, że ten obszar miasta – położony na południe od drogi krajowej – Oksza przecina i dzieli na dwie osobne części. Mieszkańcy obu niemal mogliby sobie podać rękę przez rzekę, ale żeby do siebie dojść czy dojechać, to muszą się fatygować przez centrum. Budowa „łącznika” ulic Sienkiewicza i Zakrzewskiej Na terenie miasta i gminy na inwestycje pójdzie w tym roku spora góra pieniędzy. w Kłobucku z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na co zaplanowano kwotę 5,33 mln złotych, to rozwiązanie tego problemu i tak właściwie wprowadzenie pewnego stanu normalności, w którym rzeka nie dzieli i nie jest barierą. Bo dziś jest tak, że w północnej części miasta można niemal „nie zauważyć” Okszy, gdyż mosty i mostki są tam dosłownie co kawałek i oba brzegi rzeki łączy wiele dróg. A na południu Kłobucka można przez Okszę przejechać dopiero aż przy zbiorniku wodnym na Zakrzewie.
Były co prawda obawy, że nowy łącznik wykorzystają kierowcy i mieszkańcy będą się mierzyć z wielkim natężeniem ruchu tranzytowego. Z perspektywy tranzytu jednak taki „skrót” nie będzie szczególnie atrakcyjny z powodu układu pozostałych dróg, za to dla mieszkańców będzie wielkim ułatwieniem. Decyzje zresztą zapadły już dawno, potem jednak długo trwało opracowywanie dokumentacji (pisaliśmy o tym kilka razy). Teraz miasto ma też zapewnione dofinansowanie z Polskiego Ładu. Udało się zdążyć skorzystać z takich środków, bo przecież trudno ocenić, jak to będzie z możliwością uzyskiwania wsparcia rządowego na tak ogromną skalę finansową w nowych warunkach politycznych w kraju.
Kilka milionowych inwestycji
W grupie kosztowniejszych i większych inwestycji znajduje się kilka wpisanych do budżetu zadań. Kwotę 3,26 mln złotych przeznaczono na przebudowę odcinka ulicy Strażackiej w Łobodnie. Tu także gmina korzysta z korzystnego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Bez tych środków raczej trudno byłoby podejmować tego rozmiaru inwestycję. Z kolei na budowę chodnika przy ulicy Korczaka w Kłobucku i na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, która nastąpi w związku z tą inwestycją, zaplanowano kwotę niemal 2,38 mln złotych.
Nieco ponad 2 miliony zabezpieczono w budżecie na przebudowę odcinka ulicy ks. Piotra Ściegiennego oraz odcinka ulicy Polnej w Kłobucku. Tu miasto korzysta z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tego samego źródła pochodzi wsparcie finansowe, które pozwoli na wykonanie przebudowy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku. To zadanie ma zapisane w budżecie ponad 1,8 mln złotych. W grupie zadań drogowych wartych ponad milion mieści się również przebudowa odcinka ulicy Parkowej w Białej (ponad 1,17 mln złotych w budżecie na rok 2024).
1,25 miliona złotych zaplanowano na rewitalizację parku przy ulicy Zamkowej w Kłobucku. To zadanie również wyczekiwane, bo to ważna przestrzeń miejska, którą mieszkańcy powinni w końcu w pełni odzyskać do własnej dyspozycji. Miasto powiatowe po prostu musi mieć własne zadbane parki i jest to nie mniej ważne dla warunków życia niż posiadanie odpowiednich dróg. Jeszcze inne zadanie też jest bardzo ważne właśnie z punktu widzenia warunków życia w Kłobucku. Chodzi o odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Kłobuck – o fotowoltaikę, pompy ciepła, magazyny energii itd. Zarezerwowany na te cele milion złotych pozwoli na wsparcie realizacji wielu takich przedsięwzięć przez mieszkańców. To zresztą nie pierwszy krok wykonywany ze wsparciem z lokalnego budżetu, który prowadzi nas do celu w postaci w końcu czystego powietrza w mieście – nie tylko latem, ale też w sezonie grzewczym.
Co jeszcze w zakresie dróg?
Choć w ostatnich latach – zwłaszcza przy nieznanej wcześniej skali wsparcia dla inwestycji, którą zapewnił poprzedni rząd – dróg budowano więcej niż kiedykolwiek, to do realizacji pozostało jeszcze niemało. Część uda się wykonać już wkrótce jeszcze dzięki środkom, które przewidział właśnie poprzedni rząd. Ze wsparciem z Polskiego Ładu można będzie wykonać bardzo oczekiwane przez mieszkańców zadania związane z mostami. Zarówno na przebudowę mostu w Rybnie, jak i na modernizację mostu na ulicy Stawowej w Borowiance zapisano w budżecie po 510 tys. złotych.
Wśród kilku innych wydatków powiązanych z infrastrukturą drogową wymieńmy jeszcze budowę trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Kwota 74 tys. złotych jest nieduża, ale zadanie bardzo ważne. Nasz region – wprost wymarzony dla turystyki rowerowej, w tym również dla osób nie legitymujących się kondycją potrzebną do jazdy choćby po pagórkach Jury – bardzo potrzebuje rozwoju infrastruktury rowerowej. Dziś jest ona ledwie szczątkowa, czasem wykonana jakby nie dla rowerzystów, ale im na złość. Potrzeba tu rozwiązań kompleksowych i realnie odpowiadających potrzebom rowerzystów. Dziś jazda rowerem po drodze publicznej poza terenem zabudowanym to wyzwanie dla odważnych – z racji natężenia ruchu samochodowego. To jasne, że mając wielkie zapóźnienie w budowie dróg taki region, jak nasz, najpierw stawiał właśnie na drogi. Ale czas już myśleć także o trasach rowerowych. Budowa wspomnianej trasy w przyszłości utworzy główny szkielet „komunikacji” rowerowej na naszym terenie. Realizacja stopniowo się zbliża, czas więc myśleć o koncepcjach tras rowerowych w gminach. No ale… to na razie temat na przyszłość. Oby niezbyt odległą.
Bogate plany
Sporo miejski samorząd zaplanował na opracowanie koncepcji i dokumentacji dla przyszłych zadań związanych z infrastrukturą drogową. W budżecie jest wykonanie projektu przebudowy ul. Rommla, Sobisia, Harcerskiej i Paderewskiego w Kłobucku. Jest też przygotowanie projektu przebudowy ulicy Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej. Jak ważne są oba zadania – nie trzeba chyba nikogo w Kłobucku przekonywać. Zaplanowanie powstania projektów to kluczowy krok, by następnie te zadania realizować. Na dziś pytaniem otwartym jest, czy po zmianie rządu równie łatwo będzie o środki na wykonanie w przyszłości tego rodzaju inwestycji. Nic dziwnego, że łaknący poprawy warunków mieszkańcy, widzący przyspieszenie realizacji zadań i zwiększenie ich liczby w ostatnich latach, dość licznie poparli w gminie Kłobuck partię, która to wsparcie poprzez własny rząd zapewniała. Zobaczymy, co poza „igrzyskami”, które na razie wydają się być na pierwszym planie, zapewni mieszkańcom Kłobucka obecny rząd.
Inne projekty, które mają być przygotowane dzięki środkom zabezpieczonym w budżecie, dotyczą ulic Jesionowej, Witosa, odwodnienia ulicy Cielebana, modernizacji ulicy Topolowej w Łobodnie. 50 tysięcy złotych zapisano na centrum przesiadkowe w Kłobucku (opisywaliśmy je szerzej w jednym z poprzednich numerów).
Pozostałe zadania
Zaplanowanych wydatków inwestycyjnych jest w budżecie na rok 2024 jeszcze więcej. Wymieńmy kilka spośród nich.
Wykonanie projektu budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku ma zabezpieczone w uchwale budżetowej 200 tys. złotych. Na ekoremizę w Nowej Wsi zaplanowano 360 tys. złotych. Uzupełnienia kanalizacji sanitarnej w gminie mogą kosztować do 60 tys. złotych. 5 tysięcy zapisano na oświetlenie boiska w Libidzy.
Zwraca uwagę kilka zadań dotyczących miejskiej zieleni. O parku na Zamkowej już pisaliśmy. Na zadanie „Zielona przestrzeń w Kłobucku”, które nasi czytelnicy znają z opisu w jednym z poprzednich numerów, ma w budżecie zaplanowaną kwotę 195,5 tys. złotych. Równe 150 tysięcy zapisano na kolejne oczekiwane zadanie: wykonanie projektu rewitalizacji zalewu Zakrzew. Kilka drobniejszych zadań powstanie dzięki środkom z funduszy sołeckich.
200 tysięcy przewidziano na modernizację świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku. Kwota 170 tys. złotych pozwoli na wykonanie projektu rozbudowy przedszkola nr 5. Jak już pisaliśmy, będzie tam następnie miejsce na pomieszczenia dla gminnego żłobka. Termomodernizacja przedszkola nr 4 ma zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 60 tys. złotych. Projekt boiska przy szkole w Białej – 20 tys. złotych.
Miasto nadal będzie rozwijać oświetlenie uliczne. Ze środków wprost z budżetu oraz z funduszów sołeckich nowoczesne lampy pojawią się w kilku lokalizacjach w gminie. Najszersze finansowo zadania w tym zakresie to oświetlenie ulic Topolowej i Spacerowej w Kłobucku (160 tys. złotych). Jaśniej będzie też między innymi na Podleśnej i na ulicy „na zapleczu” budynków przy 11 Listopada. Wszystkie te zaplanowane zmiany trudno tu nawet wymienić, bo jest ich sporo.
Kultura i dziedzictwo narodowe
Widowiskowa odnowa, którą przejdzie kłobucki dom kultury i której szczegóły przedstawialiśmy już wcześniej, ma w budżecie miasta zabezpieczone prawie 494 tysiące złotych. 10 tysięcy posłuży na prace termomodernizacyjne i drobną przebudowę sali widowiskowej. Spore wsparcie zostanie też wykorzystane w Kłobucku dzięki dotacji na zabytki. Chodzi o ponad 540 tys. złotych na prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku. Nie bez znaczenia jest tu wsparcie, na jakie miasto mogło liczyć ze strony ministerstwa kultury pod jego poprzednim kierownictwem. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Łatwiej dojechać nad zalew Zakrzew

Jarosław Jędrysiak16 lipca 2024

Emilia Osadnik ze złotem mistrzostw Polski

Jarosław Jędrysiak15 lipca 2024

Wytańczyli pierwsze miejsce

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Budują dla mieszkańców

Jarosław Jędrysiak8 lipca 2024

Kwiaty dla oświaty, świadectwa dla uczniów

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2024

Wizyta delegacji z Mościsk w Kłobucku

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2024