Krzepice

Inwestycje na 14,5 miliona złotych

W Krzepicach nie po raz pierwszy rozłożono środki budżetowe na inwestycje na dość dużo zadań bez wyraźnej dominacji jednego. Da się zauważyć, że miasto wkłada pieniądze w strefę ekonomiczną. Ale dziś już można przyjąć, że to nie na darmo.
Inwestycje na 14,5 miliona złotych

Budżet gminy Krzepice uchwalony został podczas ostatniej w ubiegłym roku sesji rady miejskiej. Na inwestycje zapisano w nim 14,588 miliona złotych (z groszami). Co będzie więc budowane za te pieniądze?

Przyjrzyjmy się dziś budżetowi inwestycyjnemu gminy Krzepice. W środkach przekraczających 14,5 miliona złotych na inwestycje (łącznie) kwota największa, zbliżająca się do 5,5 miliona złotych, zarezerwowana została na zadania z zakresu transportu. Głównie na drogi.
Drogowe inwestycje Krzepic w 2024 roku
Obejrzyjmy to dokładniej. Największa kwota, przekraczająca nieznacznie 3 miliony złotych, zapisana została na zadanie budowy drogi dojazdowej do działek gminnych przy ulicy Częstochowskiej. Sporo, ale można powiedzieć, że jest to inwestycja w szanse na przyszłość miasta, które właśnie w tym rejonie zaczyna się obecnie rozwijać dynamicznie. W do niedawna „szczerym polu” strefy ekonomicznej rośnie bodaj czy nie największa budowla w całej gminie. Samorząd ma w ogóle w tym rejonie działki po obud stronach drogi krajowej. Jest to nie tylko grunt, ale też własność, która gminie daje możliwości rozwojowych. Nie każdy samorząd ma taką dobrą sytuację w tym zakresie. Krzepice już przekonały się, że w różne takie przyszłościowe tereny trzeba jednak trochę włożyć, zanim przybliży się czas rachowania zysków. Stąd taka inwestycja.
Aż prawie półtora miliona radni zabezpieczyli na przebudowę ścieżki pieszo-jezdnej pomiędzy starym miastem w Krzepicach a Nowokrzepicami. Chodzi o coś lepszego niż dzisiejsza – nie wahamy się tak tego nazwać – pseudościeżka pieszo-rowerowa, gdzie rowerzyści i piesi razem się nie mieszczą, a jadący na rowerach dodatkowo mają szansę wybić sobie zęby po przewrotce na różnych „niespodziankach” na tym szlaku. Rzeczywistość dobitnie tu pokazała, że namalowanie znaków poziomych, że jest to droga dla pieszych i rowerów, nie wystarczy nawet wtedy, jeśli ich namalować (jak to już kiedyś opisywaliśmy) od groma i dosłownie co parę metrów. Idą więc wreszcie lepsze czasy dla pieszych i cyklistów. Ta trasa – między Nowokrzepicami i Krzepicami – to w ogóle szczególne miejsce właśnie dla spacerów czy rowerowych przejażdżek, a nadto połączenie do codziennego wykorzystania dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą jechać samochodem. Gotowa ścieżka wreszcie da też szansę na realne wytyczenie tutaj turystycznej drogi „szlakiem wielu kultur”. Nasza nazwa jest umowna, ale… taką możliwość czy nawet potrzebę dawno już wskazywano. Teraz, z prawdziwą, a nie udawaną ścieżką pieszo-rowerową, będzie to też możliwe. To będą dobrze wydane pieniądze.
Prawie pół miliona Krzepice zabezpieczają dla powiatu – z zamiarem przeznaczenia tych środków na drogę w Starokrzepicach. Znacznie mniejsze kwoty przewidziano na kontynuację chodnika na ulicy Parcele w Zajączkach Drugich i na dokumentację do przebudowy mostów na ulicy Wieluńskiej oraz na dokumentację dla ulic Praga i Sosnowa. 50 tysięcy radni zapisali na projekt drogi z Zajączek Pierwszych w kierunku Zimnowody (łącznik z gminą Lipie, po której stronie droga już dość dawno jest solidna) oraz projekt odcinka dojazdowego do drogi krajowej w Stankach. Taką samą kwotę – na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania budowy centrum przesiadkowego w Krzepicach. Centrum takie planowane jest w rejonie skrzyżowania ulic Częstochowskiej i Kościuszki, mniej więcej pomiędzy Częstochowską i osiedlem. Skromne środki dorzucono jeszcze na zadanie wykonania nowego asfaltu w Lutrowskiem.
Kanalizacji ciąg dalszy
Niemałe kwoty w budżecie dotyczą także zadań z zakresu kanalizacji. Taka sieć w Dankowicach Trzecich ma w tegorocznym budżecie zabezpieczone ponad 2,78 miliona złotych. Rozpoczęcia kanalizacji w Dankowicach Drugich w tym roku pochłonie niespełna 400 tysięcy złotych. Sieć tego rodzaju powstawać będzie jednak nie tylko w Dankowicach. W tym roku dobrodziejstwo kanalizacji przybliży się do mieszkańców ulicy Szarlejka w Zajączkach Drugich. Na ten rok zapisano na tę inwestycję 800 tysięcy złotych.
Niemal 1,4 miliona złotych kosztować będzie kanalizacja w strefie przemysłowej. To wydatek, którego wprost nie odczują jako korzyści mieszkańcy, ale to inwestycja w rozwój gospodarki miasta, która zwróci się z czasem pod postacią wpływów do budżetu miasta w związku z inwestycjami w strefie i prowadzoną tam działalnością gospodarczą. Mieszkańcy zyskają też nowe możliwości wyboru pracy. O zaletach strefy rozpisywaliśmy się zresztą już wielokrotnie. Teraz, skoro się tam w końcu na większą skalę buduje, zaczyna być widać, że warto włożyć w ten teren miejskie pieniądze, by potem czerpać zyski. Kwota 400 tysięcy została zaplanowana na budowę kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Tęczowej w Krzepicach. Ponad ćwierć miliona – na wykonanie jej w ulicach Praga i Sosnowa. Dobra wiadomość jest też dla mieszkańców ulicy Bursztynowej. W tym roku powstanie projekt kanalizacji oraz wodociągu dla ich ulicy.
Większe i mniejsze zadania inwestycyjne
Jeśli patrzeć tylko na kwoty, to dużym zadaniem jest w tegorocznym budżecie Krzepic remont budowlano- konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego w Zajączkach Pierwszych. Jest to jednak dotacja do parafii, którą zabezpieczają środki z rządowego programu, który pozwala na zajęcie się szeregiem zabytków w naszym powiecie. Kwota ponad miliona złotych daje szansę na realną poprawę stanu technicznego świątyni. W tym samym dziale budżetu wpisano też 60 tysięcy na dokumentację modernizacji budowlanej synagogi.
W Dankowicach, poza inwestycją w kanalizację, będą mieć w tym roku wykonane ogrodzenie wokół świetlicy. W Starokrzepicach teren zielony zostanie zagospodarowany poprzez uzupełnienie go o alejki brukowane. Miasto zainwestuje też w oświetlenie, wykonując je na ulicy Dąbrowskiego na odcinku od obwodnicy w kierunku Dankowa. Będą też nowe lampy w Stankach. 29 tysięcy zaplanowano na oświetlenie solarne na terenie gminy.
Ciekawie wygląda temat zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy młynie Marcelin nad Liswartą w Krzepicach. Możliwość takiego przedsięwzięcia i demonstrowanie nawet przez samych mieszkańców, że warto wrócić do znanej przed laty rekreacji nad rzeką w okolicy młyna, w tym roku będzie wsparta z budżetu kwotą 37 tysięcy złotych. Rodziców i dzieci powinny poniekąd ucieszyć środki zapisane w budżecie na potrzeby zakończenia przebudowy placu zabaw na placu Powstańców Śląskich w Nowokrzepicach oraz na doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim.
Wodociągi i hydranty
W zakresie dostarczania wody gmina wyłoży 120 tysięcy na połączenie wodociągowe między ulicami Praga i Sosnową. Osobne środki przeznaczone będą na wymiany hydrantów na terenie gminy. Miasto za kwotę do 50 tysięcy chce też kupić małą koparkę, z której mógłby korzystać zakład komunalny – do prowadzenia rożnych bieżących prac.
Najkosztowniejsza inwestycja z zakresu wodociągów dotyczy jednak terenów strefy ekonomicznej. Za ponad 360 tysięcy złotych możliwe będzie rozpoczęcie budowy takiej sieci. Podobnie jak w przypadku kanalizacji – jest to inwestycja obliczona na przyszłe korzyści, bo ma tworzyć warunki dla funkcjonowania przemysłu w strefie. Jest przecież jasne, że bez kanalizacji i wody nikt tam nie będzie budował fabryk.
Dla strażaków
Dla druhów z OSP, ale i dla lokalnych społeczności, prowadzone będą inwestycje dotyczące remiz. W Zajączkach Drugich nastąpi rozbudowa remizy (blisko 630 tysięcy złotych w budżecie), a także zagospodarowanie terenu obok (blisko 30 tysięcy). OSP Krzepice skorzysta w inny sposób. W budżecie zapisano dotację w wysokości 215 tysięcy złotych, która ma być spożytkowana na zakup samochodu przeciwpożarowego dla tej jednostki.
Szkoły i podobne placówki
Remont kuchni z jadalnią w budynku Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach uzyska z budżetu miasta 100 tysięcy złotych. Mniejsze kwoty zapisano na inne zadania z zakresu powiązanego z infrastrukturą oświatową. Mamy na myśli wykonanie multimedialnej pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych, modernizację i doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich oraz wymianę ogrodzenia placu szkolnego Szkoły nr 1 w Krzepicach i rozbudowę placu zabaw przy Szkole nr 2 w Krzepicach. Gmina przewidziała też 10 tysięcy złotych dofinansowania na zakupu samochodu na potrzeby WTZ w Dankowicach. (jar)

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Krzepice

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Krzepice

Szczegółowo badają warunki w szkole

Jarosław Jędrysiak12 marca 2024

Mierzono pył w powietrzu

Jarosław Jędrysiak2 marca 2024

Omówili zagrożenie wysokim poziomem wody

Jarosław Jędrysiak21 lutego 2024

Ferie w GOK-u trwają

Jarosław Jędrysiak6 lutego 2024

Debata o bezpieczeństwie w sieci

Jarosław Jędrysiak30 stycznia 2024

Spotkanie jasełkowe w Krzepicach

Jarosław Jędrysiak25 grudnia 2023