ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Nowe Inwestycje Infrastrukturalne w Gminie Panki na 2024 Rok: Budowa Lepszej Przyszłości

Nowe Inwestycje Infrastrukturalne w Gminie Panki na 2024 Rok: Budowa Lepszej Przyszłości

Gmina Panki, malowniczo położona w sercu kraju, staje w obliczu ambitnych planów na rok 2024. To czas intensywnych działań infrastrukturalnych, których celem jest nie tylko poprawa jakości życia mieszkańców, ale również kreowanie nowych możliwości rozwoju dla lokalnej społeczności. Znaczące inwestycje, zarówno w zakresie infrastruktury wodociągowej, drogowej czy też budowa publicznego żłobka zapowiadają nowy etap w rozwoju gminy.

Przystąpienie Gminy Panki do Programu „Maluch +” na lata 2022-2029 to krok w kierunku kompleksowej opieki nad najmłodszymi mieszkańcami oraz wsparcia ich rodziców. Program ten nie tylko promuje rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ale także stawia sobie za cel stworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi dzieci już od najwcześniejszych lat życia. Planowane utworzenie publicznego żłobka to odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy zmagają się z trudnościami w pogodzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Uruchomienie nowej placówki opiekuńczej w gminie będzie nie tylko ułatwieniem dla rodziców, ale także zapewnieniem bezpiecznego i stymulującego środowiska dla najmłodszych mieszkańców. Specjalnie przystosowane pomieszczenia, wykwalifikowana kadra oraz programy rozwojowe dostosowane do wieku i potrzeb maluchów będą stanowiły fundamenty tego miejsca, zapewniając optymalne warunki dla ich wszechstronnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego. Decyzja o utworzeniu publicznego żłobka nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby społeczności lokalnej, ale także wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju gminy. Środki pozyskane na tę inwestycję to ponad 1 milion złotych.
Kolejnym przedsięwzięciem planowanym na ten rok jest budowa oraz modernizacja infrastruktury wodociągowej. Przewiduje się przeznaczenie ponad 800 tysięcy złotych na ten cel, z czego część środków pochodzić będzie z programu Polski Ład. Jest to istotny krok w kierunku zapewnienia stabilnego i bezpiecznego dostępu do wody pitnej dla mieszkańców gminy. W tym zadaniu Gmina połączy nitką wodociągową wschodnią część gminy tj. wioski Kałmuki, Praszczyki, Kawki przez ulicę Polną z miejscowością Konieczki. Umożliwi to podawanie wody z własnego ujęcia dla wszystkich mieszkańców gminy bez udziału podmiotów zewnętrznych.
W ramach planów infrastrukturalnych, zaplanowano budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494, ul. Tysiąclecia w miejscowości Panki. To inwestycja, na którą wszyscy czekali od dłuższego czasu. Ma ona ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz komfortu korzystania z tej ważnej trasy komunikacyjnej. Kwota przeznaczona na ten cel przekracza 1 milion złotych, przy współudziale środków z Województwa Śląskiego.
Równie ważnym projektem, którego realizacja została rozpoczęta (trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej), jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki. Szacowana na ponad 7 milionów złotych inwestycja umożliwi poprawę warunków sanitarnych oraz ochronę środowiska naturalnego. Finansowe wsparcie z Polskiego Ładu dodatkowo ułatwi realizację tego przedsięwzięcia, mającego kluczowe znaczenie dla jakości życia mieszkańców obszaru objętego projektem.
Nie można pominąć także ważnej i oczekiwanej przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Panki-Ceglarze, Zwierzyniec Trzeci-Konieczki gdzie rozpoczęty już został etap przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Planowany termin ogłoszenia postępowania to marzec 2024 rok. W tym zadaniu będzie zrealizowana również budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków, który stanowi istotny element planów infrastrukturalnych na rok 2024, zapewniając bezpieczne i wygodne połączenia piesze dla mieszkańców. Na to zadanie zaplanowano w budżecie kwotę prawie 8 milionów złotych. Trwa również przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów. Planowany czas zakończenia inwestycji to maj 2024. Na to zadanie planuje się przeznaczyć kwotę prawie 5 milionów złotych. Przebudowy doczeka się również droga gminna Kałmuki-Konieczki. Trwają już prace przygotowawcze w terenie. Na inwestycję zabezpieczono w budżecie kwotę ponad 4 milionów złotych przy wsparciu środków pozyskanych z Polskiego Ładu. Inwestycje te są ważne dla Gminy Panki jak i jej mieszkańców, ponieważ przyczynią się do poprawy infrastruktury transportowej i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
W kontekście transportu istotna będzie także budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka. Należy tutaj przypomnieć, iż most ten jest w ciągu drogi gminnej, która w 2022 roku została przebudowana z nawierzchni gruntowej na asfaltową. Przekraczająca kwotę 1 miliona złotych inwestycja ma na celu poprawę dostępności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego, szczególnie dla mieszkańców obszarów wiejskich. Nie zapomniano również o rozbudowie sieci komunikacyjnej w ramach projektu partnerskiego pn. „Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Krzepice, Przystajń, Panki”. Przewiduje się środki w wysokości 550 tysięcy złotych na budowę centrum przesiadkowego na terenie Gminy Panki. To inwestycja, która nie tylko ułatwi mobilność mieszkańcom, ale także wpłynie pozytywnie na redukcję emisji spalin oraz zatłoczenie ulic poprzez promowanie korzystania z transportu publicznego. Ponadto, nie można zapomnieć o ważnej inwestycji o wartościach historycznych, jaką jest odbudowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Żelaznego z 1885 roku na rzece Pankówka. Ten symbol przeszłości, po odbudowie, będzie nie tylko elementem dziedzictwa kulturowego, ale także funkcjonalnym elementem infrastruktury, umożliwiającym komunikację i turystykę na terenie gminy. Środki zabezpieczone w budżecie na tę inwestycję to 1 350 000,00 zł.
Sumując zadania inwestycyjne wspomniane w artykule realizowane w 2024 roku to kwota ponad 30 milionów złotych z czego 23 miliony to środki pozyskane z funduszy zewnętrznych. Planowane inwestycje infrastrukturalne na rok 2024 w Gminie Panki mają ogromne znaczenie strategiczne. Realizacja tych przedsięwzięć będzie miała pozytywny wpływ nie tylko na infrastrukturę, ale także na gospodarkę, środowisko oraz społeczność lokalną. Dzięki współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wsparciu finansowemu z różnych źródeł, Gmina Panki krokiem pewnym zmierza ku lepszej przyszłości dla swoich mieszkańców.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Inwestycje w Infrastrukturę Wodociągową w Gminie Panki

Jarosław Jędrysiak21 marca 2024

Ubezpieczeniowe ABC kierowcy – czyli kilka słów o OC samochodu

Redakcja30 listopada 2023

Kajaki – sport, rekreacja i przygoda na wodzie

Redakcja17 października 2023

Wspomnienie o zwyczajnym życiu Bolesława Solucha w 30-tą rocznicę śmierci

Redakcja30 listopada 2022

Zespół doradców, na których można polegać

Redakcja1 kwietnia 2022

Życiorys do wojska? Program do pisania CV przygotuje dla Ciebie odpowiedni dokument

Redakcja30 marca 2022