Kłobuck

Budują dla mieszkańców

Budują dla mieszkańców

W pracy na rzecz mieszkańców nawet w czasie urlopowym nie ma martwego sezonu. Pomimo okresu wakacyjnego w gminie Kłobuck trwa intensywny okres realizacji inwestycji. Obecnie w gminie prowadzone są równolegle liczne projekty

Wszystkie te zadania inwestycyjne mają na celu poprawę infrastruktury gminy, podniesienie na wyższy poziom estetyki otoczenia, zapewnienie bezpieczeństwa. Gmina inwestuje z rozmachem, więc wiele spraw jest prowadzonych równolegle.
Przebudowa ulic
W Łobodnie trwa przebudowa ulicy Strażackiej. Rozbudowa i modernizacja tego kawałka gminnej infrastruktury ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Z kolei w Kłobucku realizowana jest przebudowa ulic Ks. P. Ściegiennego i Polnej. Modernizacja tych dróg była już przez nas opisywana, gdy znajdowała się na etapie przygotowania.
Mosty W Rybnej i w Borowiance realizowane są dwie oczekiwane inwestycje polegające na naprawie mostów. Obie oczekiwane, obie istotnie ułatwią dojazdy mieszkańcom kilku miejscowości. Remont dwóch mostów ma miejsce w ciągach dróg gminnych. Prace renowacyjne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz po prostu umożliwienie przejazdu prze te przeprawy.
Most powstanie też w Kłobucku – w ciągu długo zapowiadanego i wreszcie realizowanego łącznika drogowego ulic Zakrzewskiej i Sienkiewicza. Nowy odcinek drogi, który znacznie usprawni komunikację w mieście, łącząc ulice w jego południowej części i likwidując „barierę” rzeki Okszy przyczyni się też do redukcji natężenia ruchu w centrum o tę jego część, którą tworzą mieszkańcy tej części miasta. Po prostu nie trzeba już będzie zawsze jechać przez rondo w centrum, bo będzie łącznik.
Chodnik na Korczaka
O tej inwestycji w bezpieczeństwo pieszych też już wcześniej pisaliśmy. Trwa już budowa chodnika przy ulicy Korczaka w Kłobucku. Inwestycja – poza podniesieniem bezpieczeństwa – po prostu ułatwi też korzystanie z drogi tak pieszym, jak i zmotoryzowanym.
Park przy Zamkowej
Cenny zabytkowy park przy ul. Zamkowej w Kłobucku też doczekał się realizacji dawno zapowiadanego i skrupulatnie przygotowywanego zagospodarowania. Projekt mający na celu stworzenie z tego wyjątkowego miejsca dobrej przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej dla mieszkańców, z jednoczesnym zachowaniem walorów historycznych.

Kliknij aby dodać komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kłobuck

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Kłobuck

Łatwiej dojechać nad zalew Zakrzew

Jarosław Jędrysiak16 lipca 2024

Emilia Osadnik ze złotem mistrzostw Polski

Jarosław Jędrysiak15 lipca 2024

Wytańczyli pierwsze miejsce

Jarosław Jędrysiak11 lipca 2024

Kwiaty dla oświaty, świadectwa dla uczniów

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2024

Wizyta delegacji z Mościsk w Kłobucku

Jarosław Jędrysiak3 lipca 2024

Zakrzewski z wotum zaufania i absolutorium

Jarosław Jędrysiak29 czerwca 2024