Lipie, Rębielice Szlacheckie

Głosowanie nad zamknięciem szkoły

Wciąż wskazuje się, że w placówce jest mało dzieci, przez co jej utrzymanie jest dla gminy sporym obciążeniem finansowym.
Głosowanie nad zamknięciem szkoły

OŚWIATA. Na wczorajszą, czwartkową sesję rady gminy zaplanowano decyzję w kierunku likwidacji szkoły w Rębielicach Szlacheckich

O sprawach tej placówki pisaliśmy już wielokrotnie. W końcu ubiegłego roku planowano wstępnie jej zmniejszenie ze szkoły 8-klasowej na 3-klasową. Potem pojawił się problem z możliwością korzystania z budynku, bo zamknął go nadzór budowlany. W sprawę zaangażowani zostali politycy i w efekcie wkrótce wydano decyzję odwrotną – dopuszczającą korzystanie z tego obiektu. Problemem pozostała jednak potrzeba przeprowadzenia jego remontu. Oczywiście o ile szkoła miałaby tu działać nadal. W czasie grudniowej sesji rady gminy padło m.in. pytanie, jakim kosztem gmina może znaleźć na to środki. Gotowość podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji szkoły może być formą odpowiedzi na tego rodzaju pytania.

Jakie podano uzasadnienie zamiaru likwidacji placówki? W zasadzie argumenty są tu już znane. Zły stan techniczny budynku stał się obecnie głównym z nich. Ale wciąż wskazuje się, że w placówce jest mało dzieci, przez co jej utrzymanie jest dla gminy sporym obciążeniem finansowym. Powtarza się też argument, iż większość mieszkańców gminy uważa utrzymywanie tej małej szkoły za bezzasadne. Dzieciom z Rębielic wskazuje się możliwość dalszej nauki w Lipiu – od następnego roku szkolnego.
Ten niezbędny remont, który trzeba by było w budynku przeprowadzić, oszacowano na 1,6- 1,7 mln zł. Jednocześnie środków takich nie zdecydowano się zaplanować w budżecie na ten rok. Jak stwierdzono, zadanie to przekracza możliwości finansowe gminy. W budynku trzeba by wymienić praktycznie wszystkie instalacje, to i owo przebudować i zmodernizować. Jak przy każdym rozdziale środków w gminie, każda miejscowość ma szereg potrzeb do zaspokojenia i potrzeby akurat Rębielic w zakresie remontowania szkoły, w której w klasach jest po kilka dzieci, mogą faktycznie nie znajdować zrozumienia w innych częściach gminy. Zwłaszcza teraz, gdy nie tylko w Lipiu, ale generalnie w gminach w Polsce odczuwa się gorszą sytuację samorządowych finansów m.in. po zmniejszeniu wpływów z PIT i po wzrostach kosztów kadrowych w oświacie. Z drugiej strony obecni uczniowie i ich rodzice naturalnie obawiają się zmian i ich nie chcą. Wolą mieć szkołę pod nosem, a nie w Lipiu, do którego uczniowie są dowożeni. Argumenty o lepszych warunkach do nauki w Lipiu, a nie w Rębielicach, niekoniecznie do nich trafiają. Nie ma więc mowy, by decyzja samorządu w sprawie zamiaru likwidacji szkoły została przez wszystkich zaakceptowana.
Nad wyżej wspomnianą uchwałą radni gminy Lipie głosowali już po zamknięciu niniejszego numeru.

3 komentarze

3 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Lipie, Rębielice Szlacheckie

Masz ciekawy temat? Zadzwoń!

Tel. 514 786 400

Więcej w Lipie, Rębielice Szlacheckie

Gmina planuje skargę na ministra

Jarosław Jędrysiak28 lipca 2022

Gmina żali się na kuratora

Jarosław Jędrysiak14 lutego 2022

Minister przeciw likwidacji szkoły

Jarosław Jędrysiak19 maja 2020

Gmina odwoła się do ministra

Jarosław Jędrysiak3 marca 2020